Camilla Wikström-Grotell
Camilla Wikström-Grotell

HVD Camilla Wikström-Grotell tar sig an den nya rollen som direktör för akademiska partnerskap vid Arcada från 1.1.2019. Genom befattningen lägger Arcada nytt fokus på att utveckla akademiska nätverk internationellt. Siktet är inställt på långsiktiga partnerskap för att garantera hög kvalitet också i framtiden.

Arcada är idag en internationell yrkeshögskola och arbetar brett med ett flertal olika högskolor globalt. Den nya befattningen ska ytterligare stärka högskolans internationella profil genom att utveckla valda akademiska partnerskap. Konkret handlar det om att i samråd med högskolans institutioner underhandla med nyckelpartner i Norden och Baltikum om fördjupat samarbete inom både undervisning och forskning.

Camilla Wikström-Grotell, som tidigare verkat både som prefekt och prorektor vid Arcada, brinner för sitt nya uppdrag.

- Strategisk internationalisering och partnerskap med utvalda högskolor i Norden och Baltikum ger Arcada goda möjligheter för tillväxt inom examensutbildning och forskning. Ett intensifierat samarbete med andra högskolor ger både bredd och djup i kunskap och kompetens och därmed kvalitet i verksamheten, förklarar Wikström-Grotell.

- Vi har ett omfattande internationellt nätverk och flera samarbetspartner i Norden. Med Camilla som nav för de akademiska partnerskapen ser jag att vi kan ge dem ytterligare det lyft de behöver och vässa vår nordiska profil, kommenterar rektor Mona Forsskåhl.

Camilla Wikström-Grotell utexaminerades fysioterapeut 1981, licentiat i hälsovetenskaper 2003 och doktor inom hälsovetenskaper 2016. Hon har sedan 2006 fungerat som prefekt för institutionen för hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Arcada och 2012-18 också som högskolans prorektor. Wikström-Grotell har lång erfarenhet av nordiskt samarbete. Hon har bl.a.  medverkat som internationell kvalitetsutvärderare av utbildningar i Norden och deltagit i ett flertal internationella forskningsprojekt i Norden och Baltikum.

Pressmeddelande