Nordiskt nätverkande och de senaste yrkespedagogiska kompetenserna ligger i fokus då Yrkeshögskolan Arcada ordnar konferensen Nordyrk 12-14 juni. Nytt för i år är att det erbjuds en allt större mängd innehåll på engelska.

Konferensen ordnas i samarbete med det Nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik och årets tema är ”Lärande och arbetslivskompetens i ett framtidsperspektiv – utmaningar inom yrkesutbildningen”.

Camilla Wikström-Grotell, direktör för akademiska partnerskap vid Arcada och medlem i planeringsgruppen för konferensen beskriver Nordyrk som en mötesplats för alla som verkar inom det yrkespedagogiska fältet.

- Konferensen erbjuder en möjlighet till kontakt på flera plan, mellan länder, högskolor och utbildningar. Det är dessutom ett forum där både forskare och lärare kan mötas.

Programmet består av föredrag, paper- och posterpresentationer, symposier och workshops. Huvudtalare under konferensen är professor Stephen Billett, Griffith University, Australien, professor Lazaro Moreno Herrera, Stockholms universitet, Sverige och professor Raija Hämäläinen, Jyväskylä universitet, Finland.

Wikström-Grotell hoppas på stor bredd gällande representerade teman och deltagare. Genom att erbjuda innehåll på både engelska och skandinaviska vill man möjliggöra ett aktivt deltagande även hos de finländska högskolorna. 

- Vi vill stärka både Finlands och Arcadas nordiska profil i nätverket. Det här är en fin möjlighet för oss att vara delaktiga i yrkespedagogiska sammanhang och synliggöra pågående projekt. Jag ser konferensen som en språngbräda för att skapa nya relationer, utveckla vår pedagogiska linje samt hitta nya forskningsuppslag.

Mer information om Nordyrk 2019 hittar du här.

Evenemang