Nederländska Tio University of Applied Sciences instiftade i år en ny utmärkelse för att belöna partnerhögskolor som erbjudit särskild kvalitet i utbytet högskolorna emellan. När utmärkelsen ”Excellence partner” för första gången delades ut föll valet på Högskolan Arcada.

Arcada samarbetar med över 90 partneruniversitet och -högskolor världen över. Arbetet för att erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för kunskapsutbyte och samverkan pågår såväl kontinuerligt som långsiktigt. Därför är det extra glädjande att den framstående nederländska högskolan Tio valt att belöna just Arcada med sin första ”Excellence partner”-utmärkelse någonsin.

Utmärkelsen baserar sig på hur studenter och lärare upplevt sina utbyten på partnerhögskolor och det årliga antalet utbyten. Andra aspekter som väger in är t.ex. servicenivån gentemot studenterna, kontakten mellan Tio och partnerhögskolornas internationella enheter samt det löpande informationsflödet mellan universiteten/högskolorna.

– Detta är ett erkännande för att vi som samarbetspartner erbjuder utbildning och samarbeten som är attraktiva även på en administrativ nivå. Tio upplever Arcada som en bra partnerhögskola på flera olika plan – för studenter som kommer på utbyte, för lärare som kommer på lärarutbyte samt för personalen som har ett bra samarbete. Vi gör vårt yttersta på Arcada för att ge alla utbytesstudenter och -lärare ett varmt välkomnande och erbjuda en inspirerande miljö, säger Linn Hongell, examensansvarig lektor i företagsekonomi och tillförordnad prefekt för Institutionen för ekonomi och affärsanalys.

Hongell befinner sig just nu tillsammans med Susanna Fabricius, lektor i turism, i Nederländerna för att besöka Tios campus i Amsterdam och Utrecht, samt delta i högskolans karriärsmässa i Nieuwegein. De båda upplever besöket, som ytterligare stärker högskolornas band, som både informativt och tankeväckande.

– Det är mycket inspirerande att besöka Tio, varifrån vi under åren fått flera trevliga och duktiga kolleger på besök. Det är spännande att se deras campus och hur de arbetar. T.ex. arbetar de med mycket små och personliga grupper, vilket är helt annorlunda än vi gör på Arcada. Det som även är spännande är att alla lärare, utöver att arbeta på Tio, även arbetar i ett företag eller är egenföretagare, konstaterar Fabricius.

Läs mer om utmärkelsen på Tios hemsida här.

Utbildning