Banner Morgondagens Hjältar - Made by Arcada
Banner Morgondagens Hjältar - Made by Arcada

Resultatet för yrkeshögskolornas medelinsamling och statens motfinansiering står nu klart. Yrkeshögskolan Arcada, med sina insamlade 6,23 MEUR, toppar listan då man tittar på insamlade medel i relation till högskolans storlek. Totalsumman berättigar också till full pott i statens motfinansiering.

De insamlade medlen i kombination med statens motfinansiering stärker Arcadas grundkapital med sammanlagt 10,2 MEUR. Avkastningen från dessa medel kommer att användas för att fortsätta utveckla både utbildningen och forskningen.

– Det var en oerhört stor stolthet jag kände då jag hörde nyheten. Det visar att liten kan vara stark och att de experter vi utbildar och den forskningen vi bedriver värdesätts i samhället. Nu ska vi inte vila på våra lagrar, utan vi sätter i en ny växel för att förvalta förtroendet, säger rektor Mona Forsskåhl.

Den kampanj som ledde upp till det enastående resultatet var också startskottet för fördjupat samarbete.

– Det är väldigt givande att nu se resultatet av vårt målmedvetna arbete. Arcada har lyckats knyta många värdefulla kontakter, så kampanjen har gett utdelning också med tanke på framtida samarbete, understryker fundraisingmanager Susanna Grönblom.

Yrkeshögskolorna samlade totalt in 28,3 MEUR. Statens medfinansiering bestod av 24 MEUR, med ett tak på maximalt 4 MEUR per yrkeshögskola. Arcada kommer att fortsätta medelinsamlingen.

Pressmeddelande