Jeanette Harf arbetar som jubileumskoordinator
Jeanette Harf arbetar som jubileumskoordinator

Hedersmedlemmar, ämnesföreningar och äldres råd. I samband med att Arcada studerandekår - ASK firar 20 år utkommer även en historik, men inte på det traditionella viset. Jeanette Harf har samlat kårens första 20 år i bild och artiklar och resultatet är en spännande läsning som tar läsaren med bakom kårens kulisser i både fest och vardag.

Arbetet med att skapa Arcada studerandekår ASK’s historik inleddes redan i april 2016 när Jeanette Harf anställdes som jubileumskoordinator med målet att samla 20 år av kårhistoria. 
- Det är inte fråga om en traditionell historik utan jag har velat samla betydande skeden, personer och händelser som format studentkåren.
Genom intervjuer med bland annat hedersmedlemmar, tutorverksamma och Arcadas rektor Henrik Wolff får läsaren bekanta sig med kårens anställda, bastusällskap, studentpolitik och en och annan festprisse.
- Samtidigt finns även texter om ASK group mässan där samarbetspartners samlats årligen, äldres rådet som redan länge nu avslutats och alla de kontor och logon som kåren använt sig av, berättar Harf.
Intervjuer kring temat "vänskap" berättar om alla de vänner för livet som studentkåren fört med sig, och Harf har även intervjuat Christian Lindberg om arbetet som Askens första ordförande.

Digitalt material möter papper

Harf har självständigt samlat materialet, vilket inte alltid varit helt lätt.
- I dag är vi så vana att allt sparas digitalt, men när jag skulle tillbaka 20 år i tiden har det inte varit lika lätt att få tag på dokument eller hitta de rätta personerna som kan berätta. Därför har jag valt att intervjua personer som varit aktiva under olika tidsperioder, och till all lycka har vi en rektor som varit aktiv under alla dessa år studentkåren verkat, tillägger Harf.

Gott samarbete med högskolan genom alla år

Det goda samarbetet mellan högskolan och kåren syns även som en röd tråd genom hela historiken.
- När jag sammanställt historiken räknade jag att ASK haft representanter i sammanlagt 20 utskott och alltid medverkat i alla avdelningsråd. Rektorsfrukost har hela tiden varit en direktkontakt mellan rektor och kåren, och detta kan ses som unikt, konstaterar Harf.
Hon tillägger att man samtidigt tydligt kan se det stöd som högskolan gett till de kåraktiva.
- Och jag tror de flesta som arbetat med dessa uppdrag från kåren även sett det som väldigt betydelsefullt att Arcada så aktivt gett sitt stöd och förtroende.

Samtidigt är högskolepolitiken den största skillnaden mellan studerandekåren i dag och för 20 år sedan.
- Tidigare har fokus legat med på den interna trivseln för medlemmarna och att ordna evenemang. I dag sköts studentkårerna i landet mer professionellt och högskolepolitik står högt på agendan. När man tittar tillbaka på styrelserna kan man även se vilka som haft ett större fokus på  studievardagen i högskolan eller studentpolitiken, konstaterar Harf.

Kåren har haft en speciell roll genom livet

För henne personligen har ASK spelat en mycket stor roll, speciellt under 2007-2010 då hon verkat både som ordförande, Cor-dinator för det nya kårhuset och jobbat med fullmäktigeuppdrag.
- Det känns nästan som om jag bodde i kårhuset under mina mest aktiva år, och kanske är det inte så konstigt att jag både träffat min man och att vi gift oss här på campus, skrattar Harf.

Historiken om Arcada studerandekår - ASK har namnet "ASK 20" och utkommer i digitalt och  tryckt format under våren 2018. Historiken har finasierats av externa fonder och stiftelser.