Med anledning av den accelererande smittspridning i huvudstadsregionen, vilket betyder att Helsingfors nu befinner sig i fasen för samhällsspridning, har regeringen 26.11 publicerat nya bestämmelser och riktlinjer. I linje med de nya anvisningarna uppdaterar också högskolan sina anvisningar för de kommande veckorna för perioden 30.11-15.12.2020.  

Fram till 15.12.2020 gäller följande: 

  • Campus stängs för alla utomstående. Enbart Arcadas egen personal och studenter har tillträde till huvudbyggnaden och de övriga undervisningsutrymmena.  

  • All undervisning sker på distans. All närundervisning avbryts med undantag av tentamina och övningar som är kritiskt nödvändiga för studenterna för att slutföra sina studier, kunna genomföra inplanerad praktik eller för att undvika att studenternas studier fördröjs med en hel period. Alla grupper begränsas till 10 personer.  

  • Studenter uppmanas att minimera sin vistelse på campus. Biblioteket kommer att vara tillgängligt för utlåning och lunchrestaurangen håller, så vitt möjligt, öppet för studenter och personal – men bara med take-awayservering.  

Genom dessa åtgärder vill högskolan trygga en säker studie- och arbetsmiljö för sina studenter och sin personal. Som högskola vill Arcada bära sitt ansvar för att hejda smittspridningen i det omgivande samhället. Det innebär att var och en måste bära sitt personliga ansvar och göra vad hen kan för att tygla smittspridningen, utan att glömma andra dimensioner av hälsa och välmående i samhället. Högskolans ledning följer aktivt med läget och står i beredskap att justera riktlinjerna om läget så förutsätter.  

Campus, Utbildning