Yrkeshögskolan Arcada går den 15 augusti över till en ny organisationsmodell som stärks med fem nya rekryteringar. När läsåret inleds har högskolan två nya prorektorer, en ny direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande, en ny kommunikationschef samt en färsk prefekt för den nya Institutionen för vård.

– De inkomna ansökningarna höll som helhet hög kvalitet. Kandidaterna för posterna framstod som både välmeriterade och engagerade för det aktuella uppdraget, konstaterar Arcadas rektor och vd Mona Forsskåhl.
Hon gläds över det stora intresset för befattningarna. Det visar att högskolan lyckats skapa en positiv bild och tydliga värderingar som når ut i samhället.

Den nya organisationsmodellen innefattar numera två prorektorer, bägge med varsitt givet ansvarsområde. Till befattningen prorektor för examensutbildning valdes överlärare Carl-Johan Rosenbröijer. Rosenbröijer har gedigen ledarskapserfarenhet från såväl företagsvärlden som den akademiska världen, och har under de senaste åren varit ansvarig för masterutbildningen International Business Management vid Arcada.

Till prorektoratet för forsknings-, innovations- och utvecklingsverksamhet valdes professor of practice vid Aalto universitetet, Henrika Franck. Francks egen forskning om etiskt ledarskap och strategiarbete utgör en fin grund då hon i sitt nya värv ska leda, utveckla och stödja upp det redan blomstrande forskningsarbetet vid högskolan. Till hennes uppdrag hör också att synliggöra Arcadas forskningsresultat och bredda högskolans nätverk på forskningens och innovationsarbetets område.

Till befattningen som direktör för avtalsutbildning och kontinuerligt lärande valdes Lotta Wikman som har en bred internationell försäljar-, konsult- och ledarskapserfarenhet. Wikman har senast fungerat som landschef för Wolt i Finland och har tidigare arbetet med försäljnings- och ledarskapsuppgifter internationellt.

Posten som kommunikationschef intar Hanna Donner, som har en bakgrund som marknadsföringschef på Svenska Handelshögskolan Hanken. Donner kommer leda arbetet med att bygga och utveckla Arcadas varumärke.

Till prefekt för den nya Institutionen för vård utsågs överlärare Maria Forss. Forss är expert på hälsofrämjande arbete, ledarskap och organisationsutveckling och har under de senaste åren varit ansvarig för masterutbildningen i hälsofrämjande vid Arcada.

Carl-Johan Rosenbröijer, Lotta Wikman, Hanna Donner och Maria Forss tillträder den 15 augusti. Henrika Franck tillträder den 3 september.

Ytterligare information:
Mona Forsskåhl
Rektor och VD Yrkeshögskolan Arcada
+358 50 430 5940

Pressmeddelande