Efter två månader av verksamhet på distans återgår Arcadas verksamhet till campus stegvis från och med 14.5. Vårterminens undervisning slutförs på distans och personalen följer regeringens rekommendation om fortsatt distansarbete.

De planerade faserna och principerna justeras vid behov ifall nya nationella restriktioner införs eller anvisningar ges. Compass Group, som sköter vår studentrestaurang, öppnar inte förrän i augusti.

Vi ber alla som besöker campus att iaktta god handhygien och tillräckliga säkerhetsavstånd. Vänligen besök inte campus alls om du har förkylningssymtom. Alla som tillhör en riskgrupp eller har personer i samma hushåll som tillhör någon riskgrupp uppmanas vara extra uppmärksamma och helt undvika att komma till campus så länge smittrisken är överhängande.

Fas 1: 14.5–30.5

  • All undervisning fortsätter på distans terminen ut.
  • Enbart personalen har tillgång till campus.

Fas 2: 1.6–10.7

  • Sommarkurser arrangeras på distans.  De som anmält sig till sommarkurser kommer att få närmare anvisningar av de kursansvariga.
  • Studenter som behöver tillträde till campus för att slutföra sitt examensarbete eller ett projekt ska kontakta sin handledare.

SOMMARSTÄNGT 13–31.7

  • Telefonväxeln (0294 282 699) är öppen på vardagar 10-14 när campus är sommarstängt. 

Fas 3: 1.8–31.8

  • Campus öppet för både studenter och personal.
  • Vi rekommenderar att du besöker campus endast då du har vägande skäl eller uppgifter som inte kan skötas på distans.
Campus