Rektor Mona Forsskåhl.
Rektor Mona Forsskåhl.

Det akademiska året 2020–2021 öppnades med en högtidlig inskriptionsfest vid Arcada onsdagen den 2 september. Utbildningens nyckelroll för samhällets väg ur krisen var ett tema som lyftes fram under inskriptionen där en majoritet av gästerna i år följde med online.


I tidens anda samlades ett litet antal inbjudna gäster och förstaårsstudenter på Arcadas campus, samtidigt som inskriptionen livesändes online.

Arcadas rektor Mona Forsskåhl inledde med sitt inskriptionstal till studenterna, personalen och de inbjudna gästerna. I sitt tal behandlade hon den annorlunda vårtermin högskolan har bakom sig, och hur det utmanande året har påvisat Arcadas relevans för samhället.

- Vi utbildar experter som blivit nyckelspelare under krisen inom samhällets alla områden, och vi har kunnat reagera snabbt på nya behov genom att erbjuda fortbildning för dem som direkt drabbats av krisen. På kort varsel ökade vi antalet studieplatser inom centrala utbildningar. För mig är det är entydigt att utbildning kommer att spela en central roll för att leda oss ut ur krisen, sade Forsskåhl i sitt tal.

I samband med inskriptionen lanserade Arcada även sin nya strategi med sikte på 2030 (läs mer här). Strategin fokuserar bland annat på smarta lösningar genom samhällsrelevant utbildning och forskning samt globalt samarbete genom nordiska nätverk.

- Med det gemensamma engagemang som strategin skapats är jag övertygad om att vi kommer att kunna leva upp till vår vision om att som svenskspråkig bildningsaktör i Helsingfors bygga nordiska broar för att vara globalt relevant. Vi kommer att skapa smarta lösningar för ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur, och erbjuda livslångt karriärstöd för ett givande och hållbart liv, sade Forsskåhl.

I sitt tal betonade rektor Forsskåhl också vikten av kritiskt tänkande och uppmanade de nya studenterna att vara nyfikna och ifrågasätta.

- Endast genom att ställa frågor kan vi utveckla nytt och hitta de smarta lösningar vår strategi målar upp. Kritiskt tänkande kräver en del mod, speciellt då man ifrågasätter en auktoritet.

Studerandekårens hälsning framfördes i år av Darya Karilahti, styrelseordförande för studerandekåren ASK. 

Läs talen från inskriptionen genom att öppna bilagorna nedan.

Evenemang