I maj stod det klart att Arcada erhåller en ansenlig donation från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Tack vare donationen på 100 000 euro kan Arcada vidareutveckla sin verksamhet för att fortsättningsvis ligga i framkanten som en av landets främsta högskolor.

– Lisi Wahls stiftelses ändamål är att ekonomiskt stöda ungdomar som önskar skaffa sig en gedigen utbildning, säger stiftelsens ordförande Edvard Silén. Som mångbranschhögskola erbjuder Arcada svenskspråkig utbildning av hög klass inom flera olika ämnesområden och verkar för ett tvåspråkigt Finland. Det är därför med glädje vi gör en donation till stöd för högskolan.   

Medlen förstärker högskolans grundkapital och avkastningen används för att förstärka Arcadas utbildning och forskning.

– Lisi Wahls stiftelse har gjort betydande insatser för den svenskspråkiga utbildningen i Finland och vi är mycket tacksamma att stiftelsen nu beslutat att stöda Arcadas arbete för samma ändamål, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl. Våra utexaminerades gedigna språkkunskaper är en hörnsten i deras konkurrenskraft på arbetsmarknaden och donationen gör det möjligt att ytterligare utveckla vår verksamhet och ge dem bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika karriärer.

Läs mer om Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada här.

/ARCADA COMMUNICATIONS

Tilläggsinformation
Rektor Mona Forsskåhl, tfn 050 430 59 40, mona.forsskahl@arcada.fi
Kampanjchef Susanna Grönblom, tfn 0294 282 514, susanna.gronblom@arcada.fi

Pressmeddelande