Idag startar NordYrk-konferensen med rekordmånga deltagare från hela Norden. Fokus för konferensen är forskning och utveckling av pedagogik med inriktning på yrkeslärarutbildning och yrkesdidaktik. Arcada står värd och välkomnar över 160 deltagare.

Det är delade frågeställningar som sammanför forskare och lärare under årets tema Lärande och arbetslivskompetens i ett framtidsperspektiv – utmaningar inom yrkesutbildningen. Temat är i allra högsta grad aktuellt också inom den yrkesinriktade utbildningen både på andra stadiet och inom högskolesektorn i Finland. En sektor som står inför flera utmaningar då en allt större del av de unga förväntas ta en examen som skall svara mot nya krav på yrkeskompetens inom ett arbetsliv som förändras i allt snabbare takt.

- Det här är ett oerhört viktigt forum med tanke på utvecklingen av yrkespedagogik. Det är ett område där vi inom Norden kan ta stor lärdom av varandra. Att Arcada nu står värd ser jag som en stor erkänsla för vårt pedagogiska kunnande, speciellt med tanke på att vi är en högskola som inte utbildar inom pedagogik, säger Camilla Wikström-Grotell direktör för akademiska partnerskap och primus motor bakom arrangemangen.

Nätverket och Nordyrk-konferensen stärker kunnandet på området genom ökat samarbete och delade erfarenheter.

- Konferensen erbjuder en möjlighet till kontakt på flera plan, mellan länder, högskolor och utbildningar, framhåller Wikström-Grotell. 

Konferensprogrammet består av föredrag, posterpresentationer, symposier och workshops. Huvudtalare under konferensen är professor Stephen Billett, Griffith University, Australien, professor Lazaro Moreno Herrera, Stockholms universitet, Sverige och professor Raija Hämäläinen, Jyväskylä universitet, Finland. NordYrk pågår 12-14.6.

Tilläggsinformation:

Camilla Wikström-Grotell
Direktör för akademiska partnerskap
+358 50 358 09 38
camilla.wikstrom-grotell@arcada.fi