Illustration av strategin.
Illustration av strategin.

Arcadas strategi med sikte på 2030 är nu lanserad. Strategin tar fasta på bland annat smarta lösningar och nordiskt samarbete. 

Strategin, som går under namnet Arcada i framkanten – vi sätter bildning i arbete för ett givande och hållbart liv, tillämpas i sin helhet från och med 2021. 

Målet med sikte på 2030 är att bidra till ett dynamiskt arbetsliv och en levande svenskspråkig kultur i ett mångkulturellt Finland. Högskolan ska också stöda kontinuerligt lärande och erbjuda livslångt karriärstöd. 

- Genom den nya strategin sätter vi bildning i arbete för ett givande och hållbart liv. Det uppnår vi med en inkluderande och uppmuntrande miljö, en respektfull och ambitiös kultur och med ett människonära och agilt verksamhetssätt, säger Arcadas rektor Mona Forsskåhl. 

Arcadas vision enligt den nya strategin är att vara en globalt relevant och drivande bildningsaktör som skapar smarta lösningar genom samhällsrelevant utbildning och forskning. Det innebär bland annat att samtliga av Arcadas utbildningar ska inkludera FUI-verksamhet och innehålla gränsöverskridande moduler. 

En stark betoning i den nya strategin läggs också vid globalt samarbete genom nordiska nätverk och utbildningar som ska erbjudas tillsammans med nordiska partnerhögskolor. 

- Vi strävar efter att ständigt ligga i framkant och i linje med det omgivande samhället. Den nya strategin ger oss riktning, men kräver också att vi tar oss an framtidens utmaningar. Det är vårt ansvar som yrkeshögskola att skapa ny kunskap som bär oss väl rustade in i framtiden, säger Forsskåhl. 

Utbildning