Maria Forss
Maria Forss

Megatrender som privatisering, digitalisering och demografiska förändringar ställer nya krav på ledarskapet i social- och hälsovårdssektorn. Arcadas nya masterprogram Leadership for Nordic Healthcare är ett direkt svar på de nya utmaningar som ledare i sektorn ställs inför.

Arcada lanserar sitt nya online-masterprogram Leadership for Nordic Healthcare som svar på en social- och hälsovårdssektor i kraftig förändring. Programmet startar hösten 2020. Dr Maria Forss, prefekt på institutionen för vård, beskriver de kompetenser som framtidens ledare inom sektorn kommer att behöva.

- Att vara en ledare i social- och hälsovårdssektorn betyder något annat idag än vad det gjorde för bara några år sedan. Utmaningarna är mer komplexa och beslut kan ha stor påverkan både i det korta och det långa loppet. Ledare måste kunna handskas med förändring och vara stresståliga på ett helt annat sätt än tidigare. Förmågan att nätverka är också essentiell, säger Forss.

Den ökande privatiseringen är en av huvudorsakerna till att social- och hälsovårdssektorn genomgår så stora förändringar. Förskjutningen från offentliga serviceproducenter, så som stat och kommun, till företag har haft konsekvenser för både klienter och anställda.

Arcada med sina starka band till Norden är, enligt Forss, en självskriven plats för masterstudier i hälsovård som tangerar både ledarskap och ett nordiskt perspektiv.

- De nordiska länderna står inför liknande möjligheter och utmaningar kopplade till demografi, digitalisering och privatisering, vilket ger oss i Norden ett gyllene tillfälle att lära av varandra och dela ”best practices”. Arcada har ett brett nordiskt nätverk som vi kan dra nytta av i programmet. Dessutom har vi mycket erfarenhet av ledarskap i social- och hälsovårdssektorn.

Tanken är att studenterna i programmet ska kunna studera vid sidan av sitt arbete. Sålunda genomförs utbildningen helt online.

- Vi har tre års erfarenhet av att utexaminera studenter online. Med andra ord vet vi hur online-utbildningar ska förverkligas och hur vi ska stötta och handleda våra studenter även då de är i ett annat land. Vi välkomnar alla studenter med bachelorexamen inom social- och hälsovård, säger Forss.

Ansökan till programmet pågår 2.12.2019–13.3.2020. Läs mer på: www.arcada.fi/en/master/leadership-for-nordic-healthcare

För mer information:

Dr Maria Forss, prefekt, Institutionen för vård
+358 207 699 471

Utbildning