Arcada inleder samarbete med Edunation för att locka studenter till högskolans internationella utbildningar

Arcada och det finländska utbildningsexportföretaget Edunation har avtalat om samarbete gällande internationell studentrekrytering. Arcada strävar efter tillväxt och målet är att 150 betalande studenter inleder sina bachelorstudier vid Arcada år 2025. Utöver det strävar Arcada efter att årligen öka antalet betalande studenter på masternivå.

Fr.o.m. januari 2017 betalar studenter utanför EU och EES-området studieavgifter för högskolestudier i Finland. Arcadas bachelorstudier kostar för en betalande student 6 000 euro/år och masterutbildningarna är 9 000 euro eller 11 000 euro beroende på omfattningen.   

Finlands utbildningssystem har ett gott rykte på den internationella utbildningsmarknaden.

– Högskolorna i Finland har goda möjligheter dels att locka betalande studenter dels att exportera utbildningsprodukter utomlands. Vi ser den växande utbildningsmarknaden som en möjlighet för Arcada att växa och utveckla högskolan på sikt, konstaterar Arcadas rektor Henrik Wolff

Utbildningsexportföretaget Edunation har erfarenhet av utbildningsmarknaden i Asien. Edunation har för avsikt att rekrytera 150 000 utländska studenter till Finland fram till 2020. Företaget samarbetar bl.a. med Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) och yrkeshögskolorna HAMK och SAMK.  

– Vi har ställt våra mål högt, avser att öka antalet betalande studenter avsevärt och jobbar stegvis mot våra målsättningar. Samarbetet med Edunation är ett sätt för oss att stärka vår närvaro och marknadsföring i Asien, säger kommunikationschef Gunilla Sjöberg. Arcada satsar på nätverk också när det gäller internationell utbildningshandel. 

För att försnabba antagningsprocessen och öka konkurrenskraften för sina utbildningar har Arcada tagit i bruk kontinuerlig studentantagning fr.o.m. december till slutet av april utöver den normala antagningsprocessen.

– Det betyder att sökande får ett svar om studieplats inom en månad från att ansökan är gjord. Det här förfarandet används i de länder, där det finns långa traditioner av studieavgifter, konstaterar studiechef Annika Stadius.

För att garantera en jämlik antagningsprocess har Arcada tagit ibruk SAT-tester för bachelorstudier och bl.a. GRE-tester för masterstudier på Arcada.

– För att ha förutsättningar att få en studieplats måste sökande uppfylla våra minimikrav såväl i de här testerna som i de av Arcada godkända språktesten och även ha en grundexamen som krävs för högskolestudier i Finland.

Arcada är en av de mest internationella högskolorna i Finland mätt i antalet internationella studenter. Av högskolans 2 400 examensstudenter är över 10 % internationella studenter.

ARCADA KOMMUNIKATION

Tilläggsinformation:

Arcada:
Studiechef Annika Stadius, annika.stadius@arcada.fi tfn 0207 699 613
Kommunikationschef Gunilla Sjöberg, gunilla.sjoberg@arcada.fi tfn 0207 699 675  
Edunation:
Nella Pihlajaniemi, nella@edunation.co, tfn +385 50 354 8603

Avsändare:
Informatör Andréa Högberg, andrea.hogberg@arcada.fi, tfn. 0207 699 681

Utbildning, Pressmeddelande