MyTech logo
MyTech logo

Arcada har inlett samarbete med MyTech-programmet som koordineras av Technology Industries of Finland (Teknologiateollisuus ry).

Det nyligen inledda samarbetet innebär att Arcadas institution för energi- och miljöteknik är med och erbjuder olika projekt för deltagare i MyTech-programmet, ett program vars syfte är att öka intresset för teknologi. 

-    Vi vill vara med och öka intresset för teknologi och samtidigt se nya talanger växa fram inom branschen, säger Mirja Andersson, prefekt vid institutionen för energi- och miljöteknik.  

I praktiken innebär samarbetet att elever från högstadier och gymnasium, inom MyTech-programmet, får komma till Arcada och ta del av aktivitetsbaserade inlärningsprojekt, inom t.ex. cirkulärekonomi och klimatförändringar. Inlärningsprojekten, som förverkligas genom samarbetet, är således en del av den mångdisciplinära fenomenbaserade undervisningen eleverna får i sina egna skolor.  

-    MyTech-nätverket utgör ett bra samarbetsekosystem inom teknologibranschen som stärker värdekedjan mellan skolor, högskolor och teknologiindustrin. 

MyTech-programmet 

Institutionen för energi- och materialteknologi 

Kontaktperson vid Arcada
Mirja Andersson, prefekt
mirja.andersson[a]arcada.fi
 

Utbildning