Fred Nordström, examensansvarig lektor i mediekultur
Fred Nordström, examensansvarig lektor i mediekultur

Mediekulturutbildningen inleddes för 20 år sedan i Yrkeshögskolan Arcadas regi. I dag är Arcada den enda utbildaren på högskolenivå inom audiovisuellt berättande på svenska i Finland och en av de största producenterna av finlandssvensk film och medieprodukter. Målet är att fortsätta utbilda framtidens medieproffs för en marknad som är i ständig förändring.

Mediefältet har under de senaste tjugo åren förändrats radikalt till följd av bl.a. digitaliseringen och de sociala mediernas frammarsch. I dag är medier i en allt högre grad tillgängliga jämfört med då utbildningen fick sin start. Den snabba utvecklingen kan ses som en belastning för medieutbildningar och som svårigheter för utbildare att hänga med i tiden. På Arcada ses dock snabbheten i branschutvecklingen som en stor möjlighet.

– Vi har fokuserat, vågat välja och satsat på att våra studenter är företagsamma, har förutsättningar för att se möjligheter och ta vara på dem i en föränderlig värld. Vi lär våra studenter att hantera berättandet och berättelser oberoende av på vilket sätt man nu eller i framtiden gör det, konstaterar Fred Nordström, examensansvarig lektor i mediekultur vid Arcada.

I dag erbjuder Arcada sex olika inriktningar inom mediekultur; foto och klipp, ljudarbete, manus och regi, medieanalys, producentskap och online media.

– Utöver den snabba tekniska utvecklingen genomgår även medielandskapet omfattande förändringar, vilket skapar ett ökat behov av ett objektivt och kritisk synsätt och kunskap om medieanalys, kommenterar Nordström den nyaste inriktningen medieanalys.

Nordström konstaterar att mediekulturutbildningen på Arcada står på en stabil grund. Utbildningen är populär, samarbetet med branschen och högskolor i Norden är fruktbart och utexaminerade medianomer är attraktiva i mediebranschen. Arcadas medianomer har också valt att skapa sig sitt eget jobb och startat egna företag.

– Vi är stolta över vårt uppdrag som utbildare av medieproffs och ödmjuka inför ansvaret, säger Nordström. Vi är stolta över våra studenter och alumner som berikar det 100-åriga Finlands kulturliv och medievärld med sitt specialkunnande.

På Arcada har det genom tiderna inom mediekulturutbildningen producerats hundratals titlar kortfilm, dokumentärer och medieprodukter av olika slag.

Tilläggsinformation:

Fred Nordström, examensansvarig lektor i mediekultur, tfn 040 7787973 , fred.nordstrom@arcada.fi

Avsändare:

Gunilla Sjöberg, kommunikationschef, tfn 040 5151 537, gunilla.sjoberg@arcada.fi

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning, fortbildning, specialiseringsstudier och öppna YH-studier på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. På Arcada löper arbetet för hållbar utveckling som en röd tråd genom all vår verksamhet, vi samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver samhällsrelevant och banbrytande forskning. Vi tror också på nära kontakt med arbetslivet och uppmuntrar till entreprenörskap. Därför är en examen på bachelor- eller masternivå från Arcada inom företagsekonomi, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård både relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

 

Pressmeddelande