Uppropet #dammenbrister uppmärksammar att sexuella trakasserier sker även i Svenskfinland. Uppropet har undertecknats av 6 111 kvinnor och publicerades den 29 november 2017. Uppropet angår oss alla och visar att det behövs en diskussion och åtgärder när det gäller sexuella trakasserier och övergrepp.

Yrkeshögskolan Arcada har nolltolerans när det kommer till alla former av ofredande och trakasserier. Högskolans målsättning är att alla ska ha en trygg studie- och arbetsmiljö. Vi strävar efter att ingen ska känna sig otrygg, hotad eller osäker på Arcada. Det här poängteras i bl.a. högskolans plan för likabehandling och jämställdhet.

– Vi uppmanar så väl studenter som medarbetare att anmäla om de upplever att de bli osakligt bemötta och varje anmäld situation utreds konfidentiellt, konstaterar rektor Henrik Wolff, studiechef Annika Stadius och förvaltnings- och personaldirektör Susanne Homén-Lindberg.

Dylika situationer tas på allvar och utreds genast.  

– Det är också viktigt att alla, som blir vittnen till trakasserier och övergrepp, vågar stå upp för den utsatta och säga ifrån, konstaterar studiechef Annika Stadius. Jag uppmanar att ta kontakt i alla situationer som inte känns korrekta. Man behöver inte undra huruvida det är tillräckligt allvarligt eller inte, säger Stadius.

Vid Arcada studerandekår – ASK tas trakasserier också på allvar och studerandekåren jobbar med förebyggande verksamhet. Kåren har två trakasseriombud.

Arcada har den här hösten tagit i bruk ett digitalt verktyg för säkerhetsanmälningar och via den kanalen kan studenter och medarbetare också meddela om trakasserier.