Yrkeshögskolan Arcada inleder nu fundraisingkampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada. Arcada har sedan årsskiftet samlat in 2 miljoner euro i donationer. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (en miljon euro), Stiftelsen Tre Smeder (500 000 euro), Föreningen Konstsamfundet r.f. (400 000 euro), och Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla (100 000 euro) har visat sitt stöd för högskolans medelinsamling.

Arcadas fundraisingkampanj pågår under perioden 2018–2019. Målet med kampanjen är att stöda högskolans långsiktiga och målmedvetna arbete för en hållbar framtid, tvåspråkighet och mångfald i samhället. Statsrådet har reserverat 24 miljoner euro i medfinansiering att matchas mot medel som yrkeshögskolorna samlar in under 2018.

De insamlade medlen riktas till Arcadas grundkapital och avkastningen används för högskolans verksamhet.

– Medelinsamlingen ger oss möjligheter att förkovra högskolans externa finansiering. Donationerna ger möjligheter för betydande nysatsningar inom samhällsrelevant forsknings- och innovationsverksamhet och på sådana initiativ som ytterligare förstärker vår utbildning, konstaterar Arcadas rektor, professor Henrik Wolff.

Medelinsamlingen har fått ett positivt bemötande och har lett till många kontakttaganden.  

– Vi är mycket tacksamma för visat förtroende för Arcada och över de donationer vi har fått och glada över det intresse som också högskolans alumner och samarbetspartners visar. Vi hoppas på ett brett stöd för medelinsamlingen, fortsätter Wolff.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har givit Arcada en betydande donation på en miljon euro.  Vd Gun Sandberg-Wallin konstaterar att Arcada gör värdefulla insatser inom utbildning som gagnar samhället.

– Vi stöder gärna utbildning inom social- och hälsovårdsområdet, där behovet på arbetskraft som kan svenska är stort. Arcadas alumner är eftertraktade på arbetsmarknaden tack vare sin breda och mångsidiga kompetens, säger Sandberg-Wallin.

Stiftelsen Tre Smeder vill med sin donation stöda Arcadas förutsättningar att även framöver ha möjlighet att som dynamisk och framtidsinriktad högskola erbjuda utbildning med hög kvalitet och skapa innovationer.

– Arbetslivet har behov av företagsamma, kritiskt tänkande och internationellt inriktade proffs, konstaterar styrelseordförande Håkan Mattlin.

Christina Gestrin, styrelseordförande för Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla konstaterar att stiftelsen gärna stöder Arcadas mångfald av utbildningsområden.

– Det är viktigt att det erbjuds yrkeshögskoleutbildning med hög kvalitet på svenska i huvudstadsregionen, konstaterar Gestrin.

Som stöd för medelinsamlingen har Arcada tillsatt en kampanjkommitté bestående av Stefan Ahlman, Martin Backman, Joanna Danielsson, Nella Ginman-Tjeder, Leif Hagelstam, Robin Hallberg, Jerker Hartwall, Birgitta Langenskiöld, Pekka Lundmark, Carl Johan Schauman, Mikael Swanljung, och Sebastian Östman. Kommitténs arbete leds av Stiftelsen Arcadas vice ordförande Carola Teir-Lehtinen. Fundraisingkampanjens styrgrupp leds av bergsrådet Stig Gustavson.

Tilläggsinformation

Rektor Henrik Wolff, tfn 050 64936, henrik.wolff@arcada.fi
Kampanjchef Susanna Grönblom, tfn 0207 699 514, susanna.gronblom@arcada.fi
www.arcada.fi/donera

 

Pressmeddelande