Bild av iPad
Bild av iPad

Nästa vecka arrangeras det gemensamma YH-urvalsprovet för första gången. Också Arcada går med i det gemensamma urvalsprovet i samband med gemensam ansökan under våren.

Eftersom antagning till Arcada sker en gång om året hoppar högskolan därmed på tåget på våren. Så gott som alla Arcadas svenskspråkiga utbildningar på bachelor-nivå kommer då att ingå i det gemensamma YH-urvalsprovet. Undantagen utgörs av medianomutbildningarna där inget gemensamt nationellt prov finns och akutvård samt fysitoerapi där det t.ex. ingår fysiska tester.

Det är en stor fördel att elever nu kan söka till så gott som alla utbildningar i landet med ett prov som inte förutsätter förberedelse.

- Från och med våren kan man söka också till Arcadas utbildningar med samma prov som man söker till våra finska systerskolor. Det här är en stor fördel ur den sökandes synvinkel.  Vi hoppas att det också ska göra att allt fler finskspråkiga och tvåspråkiga sökande får upp ögonen för möjligheterna hos oss, kommenterar Carl-Johan Rosenbröijer, prorektor för examensutbildning.

På Arcada följer man med stort intresse med hur höstens omgång utfaller. Det är en stor fördel att det nya systemet nu genomförs med en mindre grupp sökande, även om det redan nu omfattar 25 000 sökande totalt.

Läs mera om höstens gemensamma YH-urvalsprov här: http://www.arene.fi/ajankohtaista/uuteen-amk-valintakokeeseen-ilmoittautunut-25-000-hakijaa/

Utbildning