Regeringens restriktioner som presenterades 26.1 fortsätter som tidigare. Därför fortsätter även Arcadas anvisningar för att förhindra smittspridning att gälla hela period 3, det vill säga fram till 21.3. 

Campus fortsätter under perioden vara stängt för utomstående, personalen uppmanas arbeta på distans och all undervisning sker på distans med vissa undantag för nödvändig kontaktundervisning. Arcadas ledning följer hela tiden aktivt med utvecklingen. Ifall nya nationella eller regionala restriktioner träder i kraft så uppdateras också högskolans anvisningar omgående.

Campus