Kursansvariga Marika Blomster på Arcada Fortbildning poängterar vikten av god handhygien i vårdmiljöer.
Kursansvariga Marika Blomster på Arcada Fortbildning poängterar vikten av god handhygien i vårdmiljöer.

Hygienskötarutbildningen på Arcada har noterats i en kvalitetsutvärdering av alla hygienutbildningar i Europa. Det är ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control, som har sammanställt rapporten.

Arcada Fortbildning har ordnat utbildningen sedan år 2004 och har sedan dess utexaminerat ungefär 260 hygienskötare. Hygienskötare är en tilläggsutbildning för den som tidigare har en sjukskötarexamen.

- Vår utbildning är unik i Finland och vi blev naturligtvis väldigt glada då det visade sig att vi klarat alla utvärderingskriterier. Det är ett fint erkännande för det jobb vi gör, säger kursansvariga Marika Blomster på Arcada Fortbildning.

Då ECDC skulle inleda utvärderingen av hygienutbildningar i Europa föreslog forskningsprofessor Outi Lyytikäinen på Institutet för hälsa och välfärd att Arcada Fortbildning skulle delta, eftersom utbildningen är så pass etablerad i Finland.

- För ungefär tio år sedan insåg man på allvar hur viktigt det förebyggande arbetet är för att bekämpa infektioner i vårdmiljöer. Utbildningen har sedan utvecklats under åren för att möta aktuella behov, till exempel är ett av dagens stora problem antibiotikaresistensen. I utbildningen ingår allt från informationssökning och städning till mikrobiologi, säger Blomster.

Arcada är den enda som ordnar utbildning till hygienskötare i Finland. Utbildningen på 30 studiepoäng pågår årligen mellan september och maj och lockar deltagare från hela landet. För tillfället är hygienskötare mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

- Det här är något som man satsar allt mer på. Undersökningar visar att vårdpersonalen ofta uppfattar hygienen bättre än den verkligen är. En tredjedel av de sjukhusrelaterade infektionerna kunde förebyggas med god handhygien.

Förutom de negativa effekterna en infektion har på patienten, så kostar infektioner samhället väldigt många miljoner per år. Det är därför viktigt att nå ut med kunskap till de som arbetar i vårdmiljöer.

- Vår hygienskötarutbildning har haft positiv inverkan på sjukhusvärlden i Finland, då den ökar medvetenheten och bidrar med specialkunskap. Det känns extra fint att nu även uppmärksammas internationellt, konstaterar Blomster.

Utbildning