Marika Blomster som ansvarat för utvecklingen av fortbildningshelheten.
Marika Blomster som ansvarat för utvecklingen av fortbildningshelheten.

Idag blir Finlands 21 första sjukskötare som slutfört en specialisering inom vård av osteoporos färdiga. Arcadas fortbildningshelhet inom vård av osteoporos är idag helt unik – för första gången kan sjukskötare som praktiskt jobbat inom vården av osteoporos få omfattande fortbildning på området.

Osteoporos är något av en folksjukdom i Finland idag. Runtom i landet jobbar många sjukskötare inom vården utan formell specialisering inom området. De är ofta helt självlärda eller har fått handledning av kolleger som jobbat med osteoporos under flera år, men någon möjlighet till specialisering på området har inte funnits.

Som ett svar på det vakuum har Arcada tillsammans med Luustoliitto utvecklat en 15 studiepoängs fortbildningshelhet inom osteoporos för sjukskötare. Genom en kombination av närstudier och individuella uppgifter på distans har sjukskötarna nu möjlighet få ett specialkunnande.

- Utbildningshelheten är resultatet av ett väldigt konkret behov i samhället. Det har varit mycket givande att utveckla helheten med Luustoliitto och sedan se hur deltagarna bygger upp sin expertis och via det förtroende för det egna kunnandet, säger Marika Blomster som ansvarat för att praktiskt bygga upp studiehelheten på Arcada.

Arcada jobbar aktivt för att vara med och utveckla vårdpersonalens kunnande och glädjande nog har sjukskötare från hela landet deltagit i utbildningen.

- Vi har fått väldigt positiv feedback på fortbildningshelheten. Det här också ett bra exempel på hur Arcadas fortbildning strävar efter att vara mycket lyhörd och snabbt reagera på behov som uppstår i samhället, säger Lotta Wikman, direktör avtalsutbildning och kontinuerligt lärande

Efter den lyckade starten är det nu klart att  fortbildningshelheten kommer erbjudas igen under hösten 2019.

Utbildning