Arcada placerar sig i år igen på första plats i den årliga jämförelsen av yrkeshögskolorna i Finland. Jämförelsen, som görs årligen av yrkeshögskolan Metropolia beaktar resultat både inom utbildning och forskning och baserar sig på de finansieringsindikatorer som slagits fast av undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

Enligt rapporten som baserar sig på resultatet för finansieringsindkatorerna 2016 presterar Arcada bäst av yrkeshögskolorna i relation till sin storlek. I rapporten granskas hur yrkeshögskolorna presterar inom de områden som följs upp i den finansieringsmodell som slagits fast av ministeriet.

– Skillnaden mellan yrkeshögskolornas resultat har minskat och det är och blir allt mer utmanande att hålla positionen i det här konkurrensläget. Jag är stolt att vi på Arcada har lyckats bibehålla vår position som nummer ett för andra året i rad och får erkännande för vårt målmedvetna arbete, säger Arcadas rektor Henrik Wolff. Resultatet påvisar att vi har satsat rätt i våra val av utvecklingsområden och att ett målmedvetet arbete bär frukt.

Rankingen baserar sig bland annat på antalet avlagda examina, studiepoäng, öppen yrkeshögskoleundervisning, internationell mobilitet, sysselsättningsgrad, forskningspublikationer och extern forskningsfinansiering.

– För att klara sig i toppen måste högskolorna ha en betydande och stark forskningsverksamhet. Vårt goda resultat i antalet publikationer och extern forskningsverksamhet spelar en central roll för vår topplacering i den här jämförelsen. Även Arcadas Öppna yrkeshögskola presterar fortsättningsvis klart bättre än genomsnittet, konstaterar Wolff.

Resultatet i jämförelsen är betydelsefullt då statsfinansieringen av yrkeshögskolorna baseras på prestationer.

– En första placering i rankningen bidrar även till att högskolans anseende och attraktionsgrad förstärks och erkännandet ökar också arbetsmotivationen för både medarbetare och studenter som alla är delaktiga till det goda resultatet. 

Skillnaderna mellan yrkeshögskolorna blir allt mindre och för att vara i framkanten även i framtiden krävs enligt Wolff utöver ett positivt arbetsklimat, resultatinriktat ledarskap och tydliga fokusområden också målmedvetna insatser av både medarbetare och studenter i högskolan.

– Vi borde ännu förbättra våra resultat i bl.a. antalet avlagda högre yrkeshögskoleexamina samt antalet studenter som avlägger minst 55 studiepoäng per läsår, säger Wolff.

ARCADA KOMMUNIKATION

Tilläggsinformation:
Rektor Henrik Wolff, tfn 050 649 36

Pressmeddelande