Big Data Analytics
Big Data Analytics

Ansökningsperioden till specialiseringsstudierna i Big Data Analytics – en ny och spännande utbildning på Arcada – har nu inletts.

Att hitta mönster i och kunna hantera den enorma mängd data som skapas av datorer och användare i dag öppnar för bättre och mer faktabaserat beslutsfattande. Företag och organisationer har redan insett vilka möjligheter detta erbjuder och behovet av utvecklare inom Big Data Analytics växer explosionsartat. Arcada erbjuder nu specialiseringsstudier som kan gagna både dig själv och din arbetsgivare och öppna många dörrar i din fortsatta karriär.

För behörighet krävs en ingenjörsexamen eller annan formell vetenskaplig examen som högskolan bedömer lämplig, så väl som tidigare arbetslivserfarenhet inom mjukvaruutveckling. 

Specialiseringsstudierna, som hålls på masternivå, består av sex kurser som hålls mellan 6.4.2017 – 31.3.2018. Under var kurs tillbringar studenterna cirka sex eftermiddagar med föreläsningar på Arcada och resten av studierna genomförs individuellt. Undervisningsspråket är engelska.

Till specialiseringsstudierna antas 30 studenter och sista ansökningsdag är 19.3.2017.

Läs mer om studierna och ansökan här.

Utbildning