Bild på febertermometer.
Bild på febertermometer.

Arcada deltar i arbetet för att dämpa effekterna av covid-19-epidemin genom att både donera och låna ut medicinsk utrustning och stå till tjänst med vårdpersonal. Högskolan gör sitt yttersta för att lindra de samhälleliga följderna av den pågående pandemin. 

Arcada deltar i strävan att lindra bristen på medicinsk utrustning orsakad av coronakrisen. Utrustning från vårdutbildningarnas inlärningsmiljöer har donerats och lånats till vård av coronapatienter. Under våren har Arcada bidragit med bland annat ansiktsmasker och skyddskläder till Dals sjukhus i Helsingfors.  

- Eftersom campuset är stängt tills vidare och undervisningen sker online, har vi utrustning som står oanvänd och är glada att kunna bistå på alla sätt i dessa tider, säger Annika Skogster, lektor i vård vid Arcada. 

Många alumner och studenter från Arcadas vårdutbildningar gör just en stor insats ute på fältet i arbetet som bland annat sjukskötare och förstavårdare. Dessutom står också lärare inom vårdyrkena ur Arcadas personal i beredskap för arbetsplikt för att avhjälpa arbetskraftsbristen under undantagsförhållandet som råder. 

- Vi har också studenter som avbrutit sin praktik för att arbeta på enheter som har ett akut behov av sjukskötare. Vi strävar till att dessa studenter ska få arbetserfarenheten tillgodoräknad i sina studier, säger Skogster. 

Högskolan har också utrett behovet av och möjligheterna att producera skyddsutrustning i sitt produktionslabb. Tillsvidare har produktionen inte satts igång, men beredskapen finns. 

Redan förra veckan började Arcada erbjuda kurser och vägledning kostnadsfritt för arbetslösa och permitterade i syfte att vara med och minska de samhälleliga effekterna av covid-19-pandemin. Nu går arbetet vidare genom att ta fram kurser som speciellt fokuserar på de behov vägledarna identifierat.