Nederländska Tio University of Applied Sciences instiftade förra året en utmärkelse för att belöna partnerhögskolor som erbjudit särskild kvalitet i utbytet högskolorna emellan. För andra året i rad föll valet av ”Excellence partner” på Yrkeshögskolan Arcada.

I sin motivering uppmärksammas Arcada’s engagemang, hängivenhet och det utmärkta samarbete mellan högskolorna som stöder studenterna, lärarna och personalen i deras rörlighet inom det exklusiva nätverket av partneruniversitet vid Tio University of Applied Sciences.

På plats i Geneve för att ta emot den ärofyllda utmärkelsen fanns Arcadas ledande internationella koordinator Kátia Torres Airava.
– Tio är en topprankad yrkeshögskola i Nederländerna och en av våra nyckelpartners. Att bli erkänd som årets bästa partneruniversitet av en sådan prestigefylld högskola – dessutom för andra året i rad - är verkligen en stor ära, konstaterar Torres Airava.

Utmärkelsen baserar sig på hur studenter och lärare upplevt sina utbyten på partnerhögskolor och det årliga antalet utbyten. Andra aspekter som väger in är t.ex. servicenivån gentemot studenterna, kontakten mellan Tio och partnerhögskolornas internationella enheter samt det löpande informationsflödet mellan högskolorna.

– Vår målsättning är att göra vistelsen på Arcada så framgångsrik som möjligt genom att ge bästa möjliga service gällande information och tjänster. Därför är det mycket givande att få veta att utbytesstudenterna från Tio samt deras lärare och administrativa personal uppskattar kvaliteten på vår utbildning och trivs, både på Arcada och i Finland, avslutar Torres Airava.

Arcada samarbetar med över 90 partneruniversitet och -högskolor världen över och värdesätter det mervärde som ett lyckat internationellt samarbete kan ge till kvaliteten av den utbildning som levereras.