Arcada är Finlands bästa yrkeshögskola
Arcada är Finlands bästa yrkeshögskola

I den årliga jämförelsen mellan yrkeshögskolorna i Finland placerar Yrkeshögskolan Arcada sig på första plats. Jämförelsen beaktar resultat både inom utbildning och forskning och baserar sig på de finansieringsindikatorer som slagits fast av Undervisnings- och kulturministeriet.

Det är yrkeshögskolan Metropolia som årligen granskar hur väl yrkeshögskolorna presterar inom de områden som följs upp i den finansieringsmodell som slagits fast av ministeriet. Den senaste rapporten Mittaritulokset 2015: Analyysi ammattikorkeakoulujen rahoitusmittarien kehityksesta 2015 visar att Arcada gör det bästa resultatet i landet.

- Det är mycket fint att vi presterar bäst av alla yrkeshögskolor. Vi är alla delaktiga i det goda resultatet och det är roligt att få arbeta med personal och studenter som är engagerade och ambitiösa, säger Arcadas rektor Henrik Wolff.

Rankingen baserar sig bland annat på antalet avlagda examina, studiepoäng, öppen yrkeshögskoleundervisning, internationell rörlighet, sysselsättningsgrad, forskningspublikationer och extern forskningsfinansiering.

- Vi gör speciellt bra ifrån oss inom forskning och ser en positiv trend både inom extern finansiering och publikationer. Även Arcadas Öppna yrkeshögskola presterar klart bättre än genomsnittet.

Även om Arcada placerar sig i topp, så ser Wolff ytterligare utvecklingsmöjligheter bland annat inom mängden avlagda högre yrkeshögskoleexamina samt antalet studenter som avlägger minst 55 studiepoäng per läsår.

- Nu fortsätter vi vårt målmedvetna arbete för att kunna behålla vår topplacering. Vi har en god atmosfär och ett positivt arbetsklimat, där alla förstår vilka insatser som krävs.

Resultatet är även betydelsefullt då statsfinansieringen av yrkeshögskolorna i allt högre grad baseras på prestationer.

- Nedskärningarna i högskolornas finansiering under de senaste åren har ökat pressen på att leverera, och det är fint att få bevis på att det hårda arbetet som görs har gett resultat. Det är klart att jämförelsen även bidrar till en ökad arbetsmotivation då man får ett erkännande för det jobb man gör. Vår fina placering är dessutom viktig för högskolans anseende både i Finland och internationellt och ökar vår attraktionskraft, säger Wolff.

Tilläggsinformation:

Rektor Henrik Wolff, 050 649 36

Pressmeddelande