Arcadastudenter.
Arcadastudenter.

Arcada har i år antagit ett rekordstort antal nya sjukskötarstudenter som inleder sina studier i höst. Högskolan har medvetet gått in för satsningar som breddar paletten av vårdutbildningar, bland annat genom att till hösten starta en tvåspråkig sjuskötarutbildning tillsammans med Diak. Det arbetet har nu burit frukt, säger Maria Forss, prefekt på institutionen för vård.

– Jag tror att det ökade intresset för våra sjukskötar- och vårdutbildningar bottnar i att vi har flexiblare studieupplägg än många andra, då vi erbjuder flexstudier, tvåspråkiga studier och möjligheten att studera till sjukskötare på engelska. Därtill har coronapandemin belyst sjukskötarens värdefulla och krävande arbete för var och en, vilket också ökat attraktionsvärdet på våra utbildningar, säger Forss.

I år antogs totalt 114 sjukskötarstudenter till Arcada. I fjol var motsvarande siffra 61. Överlag har årets antagning varit framgångsrik för högskolan – antalet antagna till de svenskspråkiga programmen är så pass stort att ingen tilläggansökan behövs. Carl-Johan Rosenbröijer, prorektor med ansvar för examensutbildning, gläds över den ökade efterfrågan på Arcadas utbildningar, inte minst med tanke på rådande världsläge. 

– Coronavåren har varit synnerligen krävande och medfört sina utmaningar. Trots det har personalen med gemensamma krafter lyckats ro alla processer i hamn och säkerställa ett så här fint resultat. En eloge går också till studenterna som visat prov på anpassningsförmåga och flexibilitet. Vi kan inte vara annat än nöjda, säger Rosenbröijer.

Hösten 2020 inleder totalt 766 nya studenter sina studier vid Arcada.

Pressmeddelande