Nu hittar du som fått kallelse att delta i det andra skedet av det nationella yrkeshögskoleprovet på Arcada samlad information om våra praktiska arrangemang på den här sidan. Läs informationen där noga. 

Urvalsproven till yrkeshögskolorna arrangeras i år i två steg. Det första skedet av provet arrangerades 4.6.2020 som ett digitalt prov på distans. De sökande med högst poäng i det första skedet kallas till det andra skedet av provet som arrangeras 23–25.6.2020 på yrkeshögskolornas campus på olika håll i landet. Vi på Arcada gör vårt yttersta för både de sökandes och personalens säkerhet för att alla ska kunna delta tryggt. För att minimera risken för smittspridning iakttar vi god handhygien och genomför provet i mindre grupper. Läs mer här.