Antagningsbreven skickas ut fr.o.m. vecka 25.
Antagningsbreven skickas ut fr.o.m. vecka 25.

Antagningsresultaten för högskolornas gemensamma ansökan 2017 har publicerats. I vårens ansökningsomgång lämnades över 4500 ansökningar till Arcada. Av dessa hade 1500 studenter valt Arcada, som detta år erbjuder 524 studieplatser på bachelornivå samt 125 studieplatser på masternivå, på första preferensplats.

Samtliga sökanden hittar sina resultat genom att logga in på studieinfo.fi. De antagna bör tacka ja till sin studieplats (via studieinfo.fi), göra en läsårsanmälan samt skicka sina bestyrkta betygskopior till Arcada senast den 14 juli klockan 15.00. Mer information om samtliga skeden gällande att ta emot en studieplats vid Arcada hittar du här. Ett välkomstpaket skickas till de studenter som meddelat att de inleder sina studier i höst.

Som nybliven student är du välkommen att delta i våra Kick off dagar för nya studenter 23-25.8 som är fyllda med nyttig information gällande din studiestart. Mer information och programmet för dagarna hittar du i Arcadas studieguide start.arcada.fi.

Vi önskar våra nya studenter ett stort grattis till sin studieplats och varmt välkomna i höst!

Listan över samtliga antagna studenter (som tillåtit att få sitt namn publicerat) hittas här.

Utbildning