Yrkeshögskolan Arcada publicerar namnen på de antagna till samtliga av våra utbildningar på följande adress: 
https://www.arcada.fi/sv/ansokan/antagna

Vänligen notera att listan uppdateras och endast innehåller namnen på de sökande som gett sitt tillstånd till att få sitt namn publicerat.

Då du blivit erbjuden en studieplats vid Arcada och bestämt dig för att ta emot den, ska du tacka ja till studieplatsen enligt anvisningarna i e-postmeddelandet som skickas från utbildningsstyrelsen. I samband med att du tar emot studieplatsen ska du också göra en obligatorisk läsårsanmälan. Du ska även i det här skedet skicka in bestyrkta betygskopior och arbetsintyg.

Du ska ta emot din studieplats, lärsårsanmäla dig samt skicka in dina bestyrkta betygskopior och arbetsintyg senast 10.7.2018 kl. 15.00. Om du antas från en reservplats anges deadline i antagningsbrevet.

Informationspaketet till nya bachelorstudenter inför läsårsstarten 2018-2019 hittas på start.arcada.fi.
Våra masterstudenter kontaktas av respektive utbildningsansvarig gällande läsårsstarten.

Vi önskar samtliga antagna stort grattis till sin studieplats och varmt välkomna till Arcada i höst!