I dag öppnade ansökningsperioden till Öppna YH-leden för våra tre engelskspråkiga bachelorutbildningar på Arcada. Öppna YH-leden är ett flexibelt studiealternativ för dig som i framtiden satsar på att läsa en bachelorutbildning på högskolan.

Som Öppna YH-ledstudent på bachelornivå anmäler du dig till den utbildning som du är intresserad av.  Du följer sedan den ordinarie examensutbildningens studieplan och studerar dagtid tillsammans med examensstudenterna på Arcada. När du avlagt minst 60 studiepoäng (första års studier) inom en och samma utbildning på Arcada (eller på en annan yrkeshögskola) kan du ansöka om att fortsätta dina studier som examensstudent. 

Du kan nu söka till Öppna YH-leden inom följande engelska bachelorutbildningar på Arcada:

Ansökan är öppan till den 11 maj kl 12.00. Läs mer om Öppna YH-leden och ansökningsprocessen här.

Ansökningsperioden för Öppna YH-ledsstudier inom Arcadas svenskspråkiga bachelorutbildningar pågår mellan 4.6–3.8.2018.

Utbildning