Arcadas öppna yrkeshögskola erbjuder flexibla studiemöjligheter för dig som vill inleda dina studier i höst. Öppna YH-leden är en möjlighet som riktar sig till dig som planerar att avlägga en bachelorexamen. Ansökningstiden till våra bachelorutbildning som Öppen YH-ledstudent är 1.8- 8.8. 

Du kan söka som Öppen yh-ledstudent till de flesta av Arcadas bachelorutbildningar och deltar i den ordinarie undervisningen tillsammans med våra examensstudenter. Även om studier vid öppna yrkeshögskolan i sig inte kan leda till en examen ger Öppna YH-ledsstudier dig en chans att pröva på högskolestudier och så småningom övergå till att studera som examensstudent vid Arcada. När du avlagt 60 sp inom ditt ämne har du möjlighet att ansöka om studierätt vid Arcada (notera att några av våra utbildningar kräver ett lämplighetstest innan du antas som examensstudent). 

Läsåret 2019-2020 vid den öppna yrkeshögskolan kostar 400 euro. Notera att du som student via den öppna yrkeshögskolan inte har rätt till studiestöd och andra studiesociala fördelar. Däremot har du möjlighet att t.ex. få reducerat pris på mat och medlemskap i Arcadas studerandekår-ASK. 

Läs mer om möjligheterna den öppna yrkeshögskolan erbjuder här!

Utbildning