Har du siktet inställt på att börja studera vid en av Finlands bästa yrkeshögskolor? Ansökan till Arcadas engelskspråkiga utbildningar har nu öppnat och pågår till den 31 mars 2020. 

I den här ansökningsrundan kan du söka till två av tre engelskspråkiga bacherlorutbildningar

Ansökningperioden till bachelorprogrammet i Nursing  infaller den 8–28 januari 2020. 

Du kan också ansöka till våra fyra masterutbildningar på engelska nu. En av dem, Leadership for Nordic Healtcare, är helt ny. 

 

Deadline för ansökan är den 13 mars 2020 kl. 15. Arcada använder ett ansökningssystem som är separat från den gemensamma ansökan. Därför kan vi erbjuda en längre ansökningsperiod än de flesta andra högskolor, och varje sökande får sin egen tidtabell när det gäller att skicka in dokument som behövs. Studieplatserna fylls kontinuerligt vilket innebär att ansökan till en utbildningslinje kan stängas tidigare om alla platser redan har fyllts. 

Läs mer om ansökan och antagning till våra engelska utbildningar på våra sidor om ansökan och antagning. Där hittar du också närmare information om behörighet, språkkrav och vilka bilagor du behöver skicka in. 

Är du intresserad av bachelorstudier på svenska på Arcada? Då är ansökningstiden 18.3–1.4 2020. 

Kontakta Arcada Admissions Services om du har frågor om ansökan, behörighet och antagning till våra engelskspråkiga utbildningar via admissions@arcada.fi

Utbildning