Ansökan till Arcadas engelskspråkiga utbildningar har nu öppnat och pågår till den 25 februari 2021. 

I den här ansökningsrundan kan du söka till två av tre engelskspråkiga bacherlorutbildningar

Ansökningperioden till bachelorprogrammet i Nursing  infaller den 7–20 januari 2021. 

Du kan också ansöka till våra fyra masterutbildningar på engelska nu.

Deadline för ansökan är den 25 februari 2021 kl. 15. Arcada använder ett ansökningssystem som är separat från den gemensamma ansökan. Därför kan vi erbjuda en längre ansökningsperiod än de flesta andra högskolor, och varje sökande får sin egen tidtabell när det gäller att skicka in dokument som behövs. Studieplatserna fylls kontinuerligt vilket innebär att ansökan till en utbildningslinje kan stängas tidigare om alla platser redan har fyllts. 

Läs mer om ansökan och antagning till våra engelska utbildningar på våra sidor om ansökan och antagning. Där hittar du också närmare information om behörighet, språkkrav och vilka bilagor du behöver skicka in. 

Kontakta Arcada Admissions Services om du har frågor om ansökan, behörighet och antagning till våra engelskspråkiga utbildningar via admissions@arcada.fi

Utbildning