Vill du ta första stegen i din framtida karriär genom att påbörja en utbildning hos oss på Arcada hösten 2018? Ansökan till Arcada’s bachelorutbildningar på engelska har nu öppnat, och du har fram till den 1.2.2018 (kl. 15.00) på dig att ansöka.

Arcada erbjuder tre bachelorutbildningar på engelska:

Läs även gärna mer om att studera på Arcada här.

Deadline för ansökan är 1 februari 2018 kl. 15.00 finsk tid. Var uppmärksam på att Arcada använder ett separat ansökningssystem från den finländska gemensamma ansökan, och det är därför som vi kan erbjuda en något längre ansökningstid än de flesta andra högskolor. Ansökan sker via Arcadas egna sidor på studieinfo.fi

Läs mer om ansökan och antagning till våra engelska bachelorutbildningar i kapitlet om ansökan och antagning. Där hittar du också närmare information om behörighet, språkkrav och vilka bilagor du behöver skicka in.

Var också uppmärksam på att sedan 2017 tar samtliga högskolor i Finland ut en studieavgift för examensstudier på engelska för studenter från utanför EU/EEA-området.

Är du intresserad av bachelorstudier på svenska på Arcada? Då är ansökningstiden 14.3–28.3.2018.

Kontakta Arcada Admissions Services om du har frågor om ansökan, behörighet och antagning till våra engelskspråkiga utbildningar via admissions@arcada.fi eller +358 (0)20 699 699.

Utbildning