Arcadas medelinsamlingskampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada har mottagit en donation på 100 000 euro från Aktiastiftelsen i Vanda. Donationen förstärker högskolans grundkapital och avkastningen används för att vidareutveckla Arcadas utbildning och forskning.

– På Aktiastiftelsen i Vanda är vi väl bekanta med Arcadas goda arbete och höga kvalitet inom utbildningen, konstaterar Aktiastiftelsen i Vandas styrelseordförande Ralf Asplund. Därför kunde vi som en enig styrelse besluta om vår donation. Då vi är en Vandastiftelse är det viktigt för oss att de understöd vi ger ska vara förknippade med vårt närområde, vilket är ett kriterium vi anser att högskolan uppfyller. Att kvalificerad och språkkunnig arbetskraft utexamineras från Arcada gynnar såväl Vanda som övriga landet.

Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada pågår fram till slutet av 2019. Statsrådet har reserverat 24 miljoner euro i medfinansiering att matchas mot medel som yrkeshögskolorna samlar in under 2018.  

Arcadas rektor Mona Forsskåhl välkomnar såväl stiftelsens donation som motiveringen bakom den.
– Vi är mycket tacksamma för Aktiastiftelsen i Vandas donation, säger hon. Även om vår fysiska hemvist är i Helsingfors är vi en högskola för hela landet, och våra alumner arbetar i dag med expertuppgifter i Finlands alla hörn såväl som internationellt. Vi går också en spännande framtid till mötes där den nätbaserade utbildningens betydelse kommer att fortsätta öka. Arcada erbjuder redan nu en rad spännande utbildningsalternativ online och det är ett värdefullt och flexibelt sätt att sprida kunskap oberoende av var våra studerande hör hemma.

Läs mer om Arcadas fundraisingkampanj Morgondagens hjältar – Made by Arcada här.

Tilläggsinformation:
Rektor Mona Forsskåhl, tfn 050 430 59 40, mona.forsskahl@arcada.fi
Kampanjchef Susanna Grönblom, tfn 0294 282 514, susanna.gronblom@arcada.fi

Pressmeddelande