Aktia bank visar sitt stöd till Arcada och medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar – Made by Arcada genom en värdefull donation på 75 000 euro. Genom donationen vill Aktia stöda fortsatt utveckling av högklassig utbildning i Finland.

­– Vi anser att samarbetet mellan arbetslivet och högskolorna är mycket viktigt. Finansbranschen ändras och utvecklas hela tiden, vilket kräver en aktiv dialog mellan de olika aktörerna i samhället. Samarbetet med högskolorna förstärker livslångt lärande, berättar Aktias verkställande direktör Mikko Ayub.

– Arcada har bakom sig ett långt och mycket givande samarbete med Aktia inom bl.a. utbildningen i företagsekonomi och vi är mycket glada över deras insats och engagemang för våra studenter, konstaterar Linn Hongell, prefekt vid Institutionen för ekonomi och affärsanalys vid Arcada.

Aktia bank tar årligen emot ett flertal blivande tradenomer för arbetspraktik och är en eftertraktad arbetsplats även efter avslutade studier.
– Vi är mycket glada att många av våra alumner nått verkligt fina positioner inom företaget. Vi ser den här donationen som ett tecken på förtroende både för våra studenter, men också för den utbildning vi erbjuder, konstaterar Hongell.

Medelinsamlingskampanjen Morgondagens hjältar - Made by Arcada pågår till december 2018. De insamlade medlen stärker Arcadas målmedvetna arbete för hållbar utbildning och forskning i framkanten.

Ytterligare information:

Juha Hammarén
Vice verkställande direktör, Aktia
+358 40 031 8588
Juha.Hammaren@aktia.fi

Susanna Grönblom
Fundraising Manager
+358 207 699 514
susanna.gronblom@arcada.fi

Arcada är en modern högskola i Helsingfors, som erbjuder högklassig utbildning och fortbildning på svenska och engelska för våra 2 700 studenter. Vi tror på nära kontakt med arbetslivet, samarbetar med ett nittiotal högskolor och universitet världen över och bedriver också samhällsrelevant nyttoforskning. Därför är en examen från Arcada inom företagsekonomi, me­dia, kultur, teknik, idrott eller social- och hälsovård relevant och eftertraktad bland arbetsgivare.

Aktia Bank Abp erbjuder ett rikt urval av lösningar inom bankverksamhet, kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias drygt 380 000 kunder betjänas på kontoren, webben, i mobila användargränssnitt samt per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.

Pressmeddelande