Vem som helst kan tillverka en open source -cirkulator och göra exempelvis nya leksaker av gamla plastleksaker. Startup-företaget 3DBear Oy i Helsingfors har lanserat i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada en cirkulator som återvinner 3D-printningar. Konceptet kan fritt användas av alla konsumenter, bibliotek eller läroinrättningar runt om i världen.

Den stora mängden plastavfall är ett världsomfattande miljöproblem. Det uppskattas att ca 8 miljoner ton plastavfall hamnar i världshaven varje år. 3D-printning medför en möjlighet att förändra situationen och förbättra råvarornas cirkulation.

Med hjälp av den återvinningsteknologi som 3DBear i samarbete med Arcada har lanserat kan en del av hemmets plastavfall eller oanvända leksaker användas för 3D-printade dockor, byggklossar eller nyttoföremål.

– Vår vision har från första början varit att plast inte är avfall utan en värdefull råvara. Vi beslöt att öppna vår teknologi för hela världen, så att vem som helst har möjlighet att ta i bruk innovationen, konstaterar Kristo Lehtonen, vd för 3DBear.

3DBears cirkulator är en led i digitaliseringen av föremål, vilken har en potential att störa betydande branscher.

– Allt mera sällan köps musik som en fysisk produkt från en butik. Vi vill motsvarande sätt erbjuda ett sätt som sporrar kreativiteten hos barn och ge dem verktyg att planera och tillverka egna leksaker. Det leder till inbesparingar för föräldrar, då de inte längre behöver köpa plastbitar av ett visst varumärke, fortsätter Lehtonen.

Det är tekniskt utmanande att sammanslå olika plasttyper. Därför är det sällan tekniskt eller ekonomiskt förnuftigt att återvinna små plastmängder. Utöver det har sänkningen av oljepriset lett till ekonomiska svårigheter för många återvinningsföretag.

– Med hjälp av 3D-printningen kan små mängder plastmaterial återvinnas effektivt till nytt printningsmaterial.  Nu har all kunskap som behövs för att tillverka en cirkulator samlats i ett paket som lätt kan användas. Hoppas det här ökar intresset för branschen även i ett större perspektiv, säger överlärare Mirja Andersson vid Arcada.

Till följd av cirkulatorn blir 3D-printningen billigare och mer attraktiv också i u-länder, för en rulle platsråvara för en 3D-printer kostar tiotals euro per kilogram. Återvinning av 3D-plast leder således till att konsumenten sparar pengar. Samtidigt behöver inte konsumenten gräma sig över printningar som gått snett.

Hur fungerar cirkulatorn i praktiken?

Plastavfallet som har smulats leds till en metallpress, där det värms. Den smälta plasten mäts med en optisk sensor för att säkerställa kvaliteten. Som bäst är den återvunna plasten precis som nytt.

Se videoklippet på www.3dbear.io/recycler .

Hur kan man själv tillverka en cirkulator?

Filpaket och planeringsinstruktioner får fritt laddas på www.3dbear.io/recycler .

Delarna är standardiserade och förmånliga. Vem som helst kan bygga en cirkulator. Prototypen har tillverkats som ett studentprojekt och finns i högskolan Arcadas utrymmen i Helsingfors.
 

Tilläggsinformation:

Kristo Lehtonen, vd, 3DBear Oy, 040 8032638, kristo@3dbear.fi

Mirja Andersson, överlärare vid institutionen för energi och materialteknik, Arcada, 020 7699570, mirja.andersson@arcada.fi

3D Bear
3D Bear Oy är ett startup företag inom utbildningsteknologi som startade sin verksamhet i Helsingfors år 2016. Företaget hjälper lärare och bibliotekspersonal att använda sig av ny teknologi i undervisningen. Målsättningen är att lära barn och unga grunderna i 3D-printning, modellering och robotik med hjälp av förstärkt verklighet (AR) och virtuell verklighet (VR). 3DBear har över 100 skolor som kunder i Finland och också i USA. www.3dbear.fi

Utbildning, Forskning