Menu

Navigation

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkinto joka syventää ja laajentaa osaamistasi

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on tarkoitettu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa erikoisosaamistaan. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja se suoritetaan työn ohessa 2-4 vuodessa. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on noin 2-3 kuukaudessa. Tutkinnon osana laadittavan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaalialan ammatillista työtä, ja halutessaan opiskelija voi laatia sen omaan työhönsä liittyvästä aiheesta. Strateginen johtaminen on keskeinen aihe kaikissa Arcadan ylemmissä korkeakoulututkinnoissa.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon haetaan ammattikorkeakoulujen yhteishaussa (ruotsinkieliset ohjelmat) tai erillishaussa (englanninkieliset ohjelmat). Pääsyvaatimuksena on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi alalta on oltava vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Arcada tarjoaa yhden YAMK-tutkinnon ruotsiksi ja kolme englanniksi. Kaikkiin tutkintoihin ei ole sisäänottoa samana vuonna, joten hakua on syytä suunnitella etukäteen.

Ruotsinkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK / master)

Englanninkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkintot (YAMK / master)