Skip to main content

YAMK-tutkinto

Terveyden edistäminen

Tutkintonimike

Kätilö (YAMK), Toimintaterapeutti (YAMK), Fysioterapeutti (YAMK), Ensihoitaja (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK), Liikunnanohjaaja (YAMK), Sairaanhoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK)

Taso

Master

Kesto

3 vuotta

Laajuus

90 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Terveyden edistämisen opetuskieli on ruotsi.

Terveyden edistäminen ja sen johtaminen ovat nousevia aloja. Työmarkkinoilla osataan yhä useammin arvostaa päteviä työnantajia ja -tekijöitä, joilla riittää energiaa ja työn iloa eläkepäiviin asti. Arcadan terveyden edistämisen koulutus tarjoaa hyödyllisiä taitoja oman alan johtamis- ja asiantuntijatehtäviin.

Terveyden edistäminen on ajankohtaisen terveyspolitiikan keskeinen tavoite, joka näkyy yhteiskunnan eri tasoilla. Terveyden edistäminen on moniammatillinen ala, joka käsittää kaikki yhteiskunnan sektorit, kuten asumisen, liikenteen, koulutuksen, liikunnan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon. Opiskelijat saavat valmiudet kehittää ja arvioida erilaisia terveyden edistämiseen tähtääviä hankkeita ja elämäntapainterventioita. Opinnoista saadaan myös osaamista tehtäviin, joissa johtamis- ja tiimityötaidot joutuvat puntariin.  

Yhteistyö työelämän ja monialaisen opiskelijaryhmän kanssa antaa kokonaiskuvan terveyden edistämismahdollisuuksista eri alueilla ja tasoilla. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden syventää oman työn kannalta olennaisten terveyden edistämisen osatekijöiden tuntemusta.
Tämä YAMK-koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan tutkinnon suorittaneille, kuten kätilöille, toimintaterapeuteille, fysioterapeuteille, geronomeille, terveydenhoitajille, liikunnanohjaajille, sairaanhoitajille, ensihoitajille ja sosionomeille. 

Opinnot voidaan suorittaa 2–4 vuodessa työn ohessa tai 1,5 vuodessa päätoimisesti. Ne sopivat siten erinomaisesti niille, jotka haluavat opiskella vakituisen työnsä ohella. Kaikki kurssit suoritetaan verkko-opiskeluna.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.