Skip to main content

YAMK-tutkinto

Sosiaaliala

Tutkintonimike

Sosionomi (YAMK)

Taso

Master

Kesto

3 vuotta

Laajuus

90 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Sosiaalialan tutkinnon opetuskieli on ruotsi.  

Haluaisitko ottaa seuraavan askeleen urallasi alalla, jolla työlläsi on todella merkitystä? Hyvinvointiyhteiskunta on suurten haasteiden edessä. Sosiaaliseen osallisuuteen, demokratiaan, integroitumiseen ja yhteiskunnallisen toiminnan organisoimiseen liittyvät ongelmat ovat keskeisiä kysymyksenasetteluja ajankohtaisessa hyvinvointikeskustelussa. Vakiintuneet toimintamallit ja palvelut ovat muutoksen ja uudistamisen tarpeessa, jotta syrjäytymistä ja ulkopuolelle jäämistä voitaisiin ehkäistä ja kansalaisten vaatimuksiin sekä tarpeisiin vastata. Sosiaalialan koulutus tarjoaa työmarkkinoilla kysyttyä osaamista ja valmistaa johtajan tai asiantuntijan rooliin hyvinvointisektorilla. 

Koulutusohjelma suuntautuu yhteiskunnalliseen muutostyöhön, jossa sosiaaliset ja pedagogiset taidot ovat keskeisiä. Opiskelijat saavat syvälliset tiedot myöhäismodernin yhteiskunnan olosuhteista ja prosesseista, jotka vaikuttavat kansalaisten elinehtoihin ja osallisuuteen. Painopisteenä ovat toimintastrategiat ongelmien tunnistamiseksi sekä voimavarojen ja elinehtojen kehittämiseksi esim. parantamalla sosiaalista liikkuvuutta, tarjoamalla vaikuttamismahdollisuuksia ja edistämällä ennaltaehkäisevää sekä tukevaa muutostyötä. Opiskelijat pääsevät myös kehittämään johtamistaitojaan ja osallistumaan Arcadan uraauurtavaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön.

Opinnot voidaan suorittaa 2–4 vuodessa työn ohessa tai 1,5 vuodessa päätoimisesti. Ne sopivat siten erinomaisesti niille, jotka haluavat opiskella vakituisen työnsä ohella. Kaikki kurssit suoritetaan verkko-opiskeluna.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.