Skip to main content

YAMK-tutkinto

Mental Health

Tutkintonimike

Master of Health Care

Taso

Master

Kesto

1,5 vuotta

Laajuus

90 op

Kieliprofiili

Englanti

Mental Health -tutkinto-ohjelman opetuskieli on englanti.

Oletko kiinnostunut mielenterveydestä ja erityisesti yhteistyötä ja dialogisia käytäntöjä koskevista kysymyksistä? Oletko terveydenhoitoalan ammattilainen ja haluat laajentaa näkemyksiäsi sekä tehdä mielekästä työtä kansallisissa ja kansainvälisissä mielenterveysalan hankkeissa? Arcadan ylempään AMK-tutkintoon tähtäävä Mental Health -tutkinto-ohjelma antaa pätevyyden työskennellä vastuullisissa tehtävissä paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason organisaatioissa, valtion laitoksissa ja kansalaisjärjestöissä.

Pohjoismaissa ja Baltian maissa mielenterveyden hoitokäytännöt perustuvat pääasiassa yksittäisiin ja perinteisiin malleihin sekä menetelmiin, jotka eivät välttämättä vastaa asiakkaan ja hänen sosiaalisen verkostonsa tarpeita. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on edistää ammatillista tietämystä ja dialogista sekä yhteistyöhön pohjautuvaa osaamista ja lisätä käyttäjien sitoutumista sosiaalista hyvinvointia ja mielenterveyttä tukeviin palveluihin.

Ohjelma on Arcadan ammattikorkeakoulun, ruotsalaisen Mälardalenin ammattikorkeakoulun ja Norjan teknis-luonnontieteellisen yliopiston yhteistyöhanke. Huomaa, että ohjelman ensimmäisen kurssin lähiopetustunnit järjestetään intensiivikursseina, yksi viikko kussakin maassa. Kyseiset ammattikorkeakoulut ja yliopistot maksavat kukin oman osansa opiskelijoiden majoituksesta ja matkakuluista.

Ohjelma voidaan suorittaa kahdessa vuodessa työn ohella. Se on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoidon tai muiden terveystieteiden alalla, kuten kätilöille, toimintaterapeuteille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, ensihoitajille ja sosionomeille.

Löydät lisää tietoa koulutuksen englanninkielisiltä sivuilta.