Skip to main content

YAMK-tutkinto

Kuntouttaminen

Tutkintonimike

Kätilö (YAMK), Toimintaterapeutti (YAMK), Fysioterapeutti (YAMK), Ensihoitaja (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK), Liikunnanohjaaja (YAMK), Sairaanhoitaja (YAMK), Sosionomi (YAMK)

Taso

Master

Kesto

3 vuotta

Laajuus

90 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Kuntouttamisalan opetuskieli on ruotsi.

Kuntouttamisalalla puhaltavat uudet tuulet. Painopisteenä on henkilökeskeinen, tavoitteellinen, monialainen ja todistepohjainen työtapa, joka on samalla motivoiva. Jos haluat mukaan muutokseen, kuntouttamisen YAMK-tutkinto Arcadassa on oikea valinta. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ammatillisessa roolissa ja solmia tärkeitä kontakteja alan muiden toimijoiden kanssa. Se avaa myös monia kiinnostavia ovia työmarkkinoilla. 

Tutkinto antaa syvälliset tiedot erilaisista kuntouttamisprosesseista, yksilön osallistumismahdollisuuksien edistämisestä ja kuntouttamiseen sisältyvästä tasavertaisuuden periaatteesta.  Johtamisen ja kehitystyön opinnoilla on koulutuksessa tärkeä sija, ja opiskelijan hankkimat taidot ja tiedot valmistavat johtaja- ja asiantuntijatason tehtäviin tai suuntautumaan oman alan kehitys- ja innovaatiotyöhön.

Kuntouttamisalan tutkinto on suunnattu kätilöille, toiminta- ja fysioterapeuteille, ensihoitajille, terveydenhoitajille, liikunnanohjaajille, sosionomeille ja sairaanhoitajille. Opinnot voidaan suorittaa 2–4 vuodessa työn ohessa tai 1,5 vuodessa päätoimisesti. Ne sopivat siten erinomaisesti niille, jotka haluavat opiskella vakituisen työnsä ohella. Kaikki kurssit suoritetaan verkko-opiskeluna.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.