Skip to main content

YAMK-tutkinto

Kliininen asiantuntija

Tutkintonimike

Sairaanhoitaja (YAMK), Kätilö (YAMK), Terveydenhoitaja (YAMK), Ensihoitaja (YAMK), Fysioterapeutti (YAMK), Toimintaterapeutti (YAMK)

Taso

Master

Kesto

3 vuotta

Laajuus

90 op

Kieliprofiili

Ruotsi

Kliinisen asiantuntijan tutkinnon opetuskieli on ruotsi.

Jos haluat edetä urallasi, potilasturvallisuus on erittäin ajankohtainen ja mielenkiintoinen aihe. Kliinisen asiantuntijan opinnot Arcadassa perustuvat alan uusimpaan tietämykseen. Koulutus tarjoaa monipuoliset tiedot ja uusia näkemyksiä järjestelmien turvallisuudesta sekä hoitoalaan liittyvien riskien ehkäisemisestä ja käsittelemisestä. Koulutettujen asiantuntijoiden tarve kasvaa jatkuvasti, ja alan osaaminen on kysyttyä monissa ammattiryhmissä. 

Opiskelijan omaan kliiniseen osaamiseen perustuvat opinnot valmistavat toimimaan vastuuhenkilönä potilasturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin inhimillisiin tekijöihin, johtamiseen, tiimityöhön ja päätöksentekoon. Lisäksi opitaan jakamaan tietoa potilasturvallisuudesta, johtamaan sitä ja antamaan siihen liittyvää koulutusta. Opinnot sopivat erinomaisesti myös opiskelijoille, jotka haluavat suuntautua alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön.

Kliinisen asiantuntijan opinnot on suunnattu ensisijaisesti sairaanhoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, ensihoitajille, fysioterapeuteille ja toimintaterapeuteille. Opintojen aikana on mahdollisuus solmia arvokkaita kontakteja muihin opiskelijoihin sekä vieraileviin luennoitsijoihin, alan asiantuntijoihin ja työelämään. 

Opinnot voidaan suorittaa 2–4 vuodessa työn ohessa tai 1,5 vuodessa päätoimisesti. Ne sopivat siten erinomaisesti niille, jotka haluavat opiskella vakituisen työnsä ohella. Syksystä 2018 lähtien kaikki kurssit suoritetaan verkko-opiskeluna.

Löydät lisää tietoa tästä koulutusohjelmasta ruotsinkielisiltä sivuilta.