Skip to main content

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

10-11.11.2020, Arcada, Helsinki

Kestävä kehitys ja hyvinvointi koulutuksen näkökulmasta

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020 järjestetään Arcada ammattikorkeakoulussa 10-11.11.2020, osoitteessa Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki.
 

 

Tavoitteena verkostoituminen sekä tutkimusten ja hankkeiden esittely / tiedonvälitys

Tapahtuman tavoitteena on saada tutkijat, opetus, ohjaus- ja kehittämistyötä tekevät sekä koulutuksen päättäjät verkostoitumaan. Päivillä esitetään tutkimus- ja kehittämishankkeiden tuloksia, keskustellaan tulosten merkityksestä ja edistetään siten tulosten hyödyntämistä käytännössä.
Päivät tarjoavat tutkijoille ja koulutuksen kehittäjille mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen ajankohtaiseen tutkimukseen sekä keskeisiin kehittämishankkeisiin, sekä keskustella ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta.


Ohjelmassa on mm. luentoja, työpajoja, posterinäyttely ja ennen kaikkea verkostoitumista.

Päivien ohjelman näet tästä.

Keynote puheenvuorot:

Director David AchoarenaUNESCO Institute for Lifelong Learning

Vararehtori professori Henrika Franck, Arcada ammattikorkeakoulu

 

Ilmoittaudu tutkimuspäiville tästä

Call for papers linkin löydät tästä


Päivien teemaksi on valittu "Kestävä kehitys koulutuksen näkökulmasta", koska elämme yhä epävarmempia aikoja. Ilmastokysymys on ajankohtainen kaikilla aloilla ja turvattomuus yhteiskunnassa kasvaa. Työelämän muutokset ovat sekä nopeita että laajoja digitalisaation ja globalisaation seurauksena. Yhä useammilla nuorilla on ilmastoahdistusta, ja nuoret kokevat yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä tai kärsivät mielenterveysongelmista.
Corona-pandemia on johtanut maailmanlaajuiseen kriisiin, jonka seurauksia emme vielä pysty arvioimaan. Syntyneessä tilanteessa onkin syytä kysyä: miten ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen monipuolinen, pedagoginen ja kehittävä tutkimus voi edistää nuorten hyvinvointia ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaa oppimista sekä uudistaa tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksia vastaavaa koulutusta ja luoda mahdollisuuksia hyvään työelämään.

Seuraavia kysymyksiä pohdimme laajasti eri näkökulmista vuoden 2020 tutkimuspäivillä:

 • Miten voimme auttaa luomaan koulutuksen, jossa huolehdimme yhä heterogeenisemmistä opiskelijaryhmistä sekä yksilöllisistä tarpeista ja odotuksista?
 • Miten voimme luoda osallistuvia, tukevia, innostavia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä?
 • Miten voimme edistää kestävää kehitystä ja käsitellä ilmastokysymystä eri toimialoilla?
 • Miten voimme kehittää koulutusta niin, että opiskelijoilla on edellytykset työllistyä, kehittyä urallaan sekä saada hyvä elämä?
 • Miten voimme lisätä hyvinvointia sekä opiskeluaikana että pitkällä tähtäimellä?
 • Miten voimme auttaa luomaan tulevaisuuden uskoa ja pohjoismaisiin arvoihin perustuvaa yhteiskuntaa, joka on avoin ja osallistuva?

Arcada seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Toimimme virallisten suositusten mukaisesti ja varaudumme muutoksiin tilanteessa.
 

Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Arcada ammattkikorkeakoulu
Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry
Kansallisen koulutuksen arviointikeskus - Karvi

 

Tervetuloa Helsinkiiin ja Arcadaan marraskuussa!

Kohderyhmät

 • Ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
 • Aikuiskouluttajat
 • Ammatillisen koulutuksen opettajat
 • Ammattikorkeakoulujen opettajat
 • Hallinto- ja kehittämishenkilöstö organisaatiosta riippumatta
 • Oppilaitosten johtajat kaikista oppilaitosmuodoista
 • Kehittämishankkeiden toteuttajat
 • Koulutuksen tutkijat
 • Koulutuspolitiikan toimijat
 • Oppisopimiskoulutuksen henkilöstö