Skip to main content

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

10-11.11.2020, Arcada, Helsinki

Kestävä kehitys ja hyvinvointi koulutuksen näkökulmasta

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 2020 järjestetään Arcada ammattikorkeakoulussa 10-11.11.2020, osoitteessa Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki.
 

Hyvä AMK-  ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä ilmoittautunut.

Päivät lähestyvät ja alla hieman käytännön ohejita päiville osallistuville.

Päivien yhteinen osio
Päivien yhteiset osiot toteutetaan Zoom webinaarin kautta. Webinaariin kirjaudutaan osoiteeseen https://arcada.zoom.us/s/62896082429

Kirjautuminen vaatii salasanan jonka osallistujat ovat saaneet ilmoittamaansa sähköpostiin. 
Kirjautukaa webinaariin hyvissä ajoin ennen päivien avausta tiistai-aamuna kello 10.00, esimerkiksi jo kymmentä vaille. 
Mikäli teillä ilmenee ongelmia kirjautumisessa, olkaa yhteydessä Maria von Bonsdorff-Hermuseen 050 592 2846

Rinnakkaisessiot ja pyöreän pöydän keskustelut
Löytyvät tästä

Posterit
Posterit esitellän tutkimuspäivien kotisivuilla abstraktit, rinnakkaissessiot ja posterit palkin alta

Toivotamme kaikille osallistujille mukavia ja antoisia tutkimuspäiviä!

Tervetuloa!


Arcada seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Toimimme virallisten suostusten mukaisesti ja varaudumme muutoksiin tilanteessa.

Tavoitteena tutkimusten ja hankkeiden esittely,  tiedonvälitys ja verkostoituminen

AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä esitetään tutkimusten ja kehittämishankkeiden tuloksia. Päivät tarjoavat tutkijoille, koulutuksen kehittäjille sekä päätöksentekijöille tilaisuuden vuoropuheluun ja mahdollisuuden tutustua ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen toisen asteen koulutusta koskevaan ajankohtaiseen tutkimukseen ja keskeisiin kehittämishankkeisiin. Niillä  keskustellaan AMK- ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Tutkimuspäivät myös edistävät tutkijoiden sekä opetus-, ohjaus- ja kehittämistyötä tekevien verkostoitumista.
Ohjelmassa on mm. luentoja, työpajoja, posterinäyttely ja verkostoitumista.

Päivien ohjelman näet tästä.

Keynote puheenvuorot:

Director David AchoarenaUNESCO Institute for Lifelong Learning

Vararehtori, tohtori Henrika Franck, Arcada ammattikorkeakoulu

 Jani Goman ja Kati IsoahoKarvi - Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

 

Ilmoittaudu tutkimuspäiville tästä
 

Päivien teemaksi on valittu "Kestävä kehitys koulutuksen näkökulmasta". Terveys ja hyvinvointi on yksi Unicefin kestävän kehityksen tavoitteista ajassamme, jonka epävarmuudet haastavat etsimään uusia ratkaisuja kaikilla toimialoilla. Globaalit ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja meneillään oleva pandemia lisäävät turvattomuutta yhteiskunnassa. Teknologian kehityksen myötä työelämän muutokset ovat nopeita ja laajoja ja edellyttävät jatkuvaa oppimista. Monet nuoret kokevat yksinäisyyttä ja syrjäytyneisyyttä.  Hyvinvoinnin edistäminen vaatii monialaista yhteistyötä. Korona-pandemia on johtanut maailmanlaajuiseen kriisiin, jonka seurauksia emme vielä pysty arvioimaan. Syntyneessä tilanteessa onkin syytä kysyä: miten ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen monipuolinen tutkimus voi edistää pedagogista kehittämistä ja nuorten hyvinvointia ja yksilöllisiä tarpeita vastaavaa oppimista sekä uudistaa tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimuksia vastaavaa koulutusta ja luoda mahdollisuuksia hyvään työelämään.

Tutkimuspäivillä pyritään löytämään tutkimuksen ja keskustelun avulla vastauksia seuraaviin laajoihin kysymyksiin:

 • Miten voimme auttaa luomaan koulutuksen, jossa huolehdimme yhä heterogeenisemmistä opiskelijaryhmistä sekä yksilöllisistä tarpeista ja odotuksista?
 • Miten voimme luoda osallistuvia, tukevia, innostavia ja innovatiivisia oppimisympäristöjä?
 • Miten voimme edistää kestävää kehitystä ja käsitellä ilmastokysymystä eri toimialoilla?
 • Miten voimme kehittää koulutusta niin, että opiskelijoilla on edellytykset työllistyä, kehittyä urallaan sekä saada hyvä elämä?
 • Miten voimme lisätä hyvinvointia sekä opiskeluaikana että pitkällä tähtäimellä?
 • Miten voimme auttaa luomaan tulevaisuuden uskoa ja pohjoismaisiin arvoihin perustuvaa yhteiskuntaa, joka on avoin ja osallistuva?

Arcada seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Toimimme virallisten suositusten mukaisesti ja varaudumme muutoksiin tilanteessa.
 

Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Arcada ammattkikorkeakoulu
Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus - Karvi

 

Tervetuloa Helsinkiiin ja Arcadaan marraskuussa!

Kohderyhmät

 • Ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö
 • Aikuiskouluttajat
 • Ammatillisen koulutuksen opettajat
 • Ammattikorkeakoulujen opettajat
 • Hallinto- ja kehittämishenkilöstö organisaatiosta riippumatta
 • Oppilaitosten johtajat kaikista oppilaitosmuodoista
 • Kehittämishankkeiden toteuttajat
 • Koulutuksen tutkijat
 • Koulutuspolitiikan toimijat
 • Oppisopimiskoulutuksen henkilöstö