Marko Vaappo

Puhelinnumero:0294 282 685

Työskentelen tutkintovastaavana Liikunnan ja terveydenedistämisen koulutusohjelmassa (Idrott och Hälsopromotion)

Kuva puuttuu