Skip to main content

Tietoa Arcadasta

Moderni ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu

Yksiköt

Liiketoiminnan ja analytiikan yksikkö

 

Liiketoiminnan ja analytiikan yksikkö

Tietoja yksiköstä

Jännittävät mahdollisuudet, kansainvälinen ilmapiiri ja yrityskontaktit ovat olennainen osa kaikkia liiketoiminnan ja analytiikan yksikön tutkinto-ohjelmia, joissa yli 700 tradenomi- ja insinööriopiskelijaa valmistautuu modernin elinkeinoelämän haasteisiin. Yksikkömme tavoite on kouluttaa kansainvälisesti suuntautuneita, innovatiivisia ihmisiä, joilla on edistynyttä ja käytännönläheistä ammatillista osaamista.

Tutkijat, opettajat ja opiskelijat työskentelevät yksikössämme rinta rinnan erilaisissa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeissa. Kehitämme ja tuotamme ratkaisuja elinkeinoelämän tarpeisiin ja teemme yhteistyötä useiden yritysten kanssa.

Yksi Arcadan sekä Liiketoiminnan ja analytiikan yksikön painopistealueista on liiketoiminnan kehittäminen ja tietojen, etenkin suurten datamäärien (Big Data eli massadata) analysointi. Teemme myös digitaaliseen markkinointiin liittyvää tutkimusta, jossa painopisteinä ovat matkailu, sähköinen kauppa ja asiakassuhteiden hallinta.

Linn Hongell
Osaston johtaja
Puh. 0207 699 524
linn.hongell(at)arcada.fi

Energia-ja materiaalitekniikan yksikkö 

 

Energi- och materialteknologi

Tietoja yksiköstä

Yli 280 innokasta insinööriopiskelijaa opiskelevat energia- ja ympäristötekniikkaa ja prosessi- ja materiaalitekniikkaa Arcadan energia- ja materiaalitekniikan yksikössä.

Yksikössä opiskelijat ja tutkijat tekevät yhdessä töitä erilaisissa hankkeissa ja kehittävät jokapäiväisiä tuotteita käytännöllisiksi ja konkreettisiksi ratkaisuiksi ympäröivän maailman haasteisiin.

Hankkeet keskittyvät monipuolisiin materiaaleihin ja energiatehokkuuteen, ja suunnittelu lähtee aina yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeista. Kehittelemme mm. uusia ja kustannustehokkaita kiinteistöjen energiasaneerauksen muotoja sekä älykkäitä ratkaisuja terveydenhuollon, sosiaalialan ja energia-alan tarpeisiin.

Mirja Andersson
Osaston johtaja
+358 207 699 570
mirja.andersson@arcada.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö

 

Hälsa och välfärd

Tietoja yksiköstä

Terveyden ja hyvinvoinnin yksikkö on Arcadan suurin yksikkö, jossa on yli 1 100 opiskelijaa ja viitisenkymmentä ensihoidon, toimintaterapian, fysioterapian, sairaanhoidon, liikunta-alan ja sosiaalialan opettajaa ja tutkijaa. Yksikkö on korkeasta laadustaan ja mittavasta kokemuksestaan tunnettu keskeinen liikunta- ja sosiaali- ja terveysalan kouluttaja.

Yksikön tutkimus- ja kehitystyö painottaa erityisesti potilasturvallisuutta, terveyden edistämistä ja sosiaalista osallisuutta.

Potilasturvallisuuden saralla yksikkömme on kansainvälisestikin edelläkävijä simulaatiopedagogiikassa, IT-pohjaisessa lääkeosaamisessa ja inhimillisiin tekijöihin liittyvien hoitoriskien ehkäisemisessä. Meillä on merkittävää osaamista myös terveydenedistämisen alalla: keskitymme työkyvyn alentumisen ehkäisemiseen ja työurien pidentämiseen. Sosiaalisen osallisuuden alalla olemme erityisen kiinnostuneita sosiaalisesta pääomasta ja palveluiden kehittämisestä.

Carina Kiukas
Osaston johtaja
puh. 0207 699 536
carina.kiukas(at)arcada.fi

Jukka Surakka, FT 
Tutkimusjohtaja  
puh. 0207 699 499
jukka.surakka(at)arcada.fi

 

Kulttuurin ja median yksikkö 

 

Kultur och kommunikation

Tietoja yksiköstä

Kulttuurin ja median yksikkö kannustaa luovuuteen ja innovointiin. Arcadalla on erityinen tehtävä kouluttaa verkkomedia-, elokuva- ja televisioalan sekä kulttuurituotannon ammattilaisia ruotsin kielellä. Yksikössä opiskelee yhteensä melkein 300 opiskelijaa mediakulttuurin ja kulttuurituotannon tutkinto-ohjelmissa sekä englanninkielisessä, ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä Media Management -tutkinto-ohjelmassa.

Kiinnitämme katseemme läpikotaisin medioituneen nykykulttuurin ja -yhteiskunnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Siten voimme yhteistyössä kulttuuri- ja media-alan toimijoiden kanssa tutkia, analysoida ja tehdä tutkimusta niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin trendeistä ja ehdottaa ratkaisuja niiden vahvistamiseksi ja parantamiseksi. Työntekijämme ja opiskelijamme ovatkin usein mukana alaa mullistavissa, uraauurtavissa hankkeissa, kuten uusien teknologisten mallien lanseeraus ja soveltaminen digitaalisessa tuotannossa ja näyttämötaiteessa.

Nathalie Hyde-Clarke, FT, dosentti
Osaston johtaja 
Puh. 0207 699 580
nathalie.hyde-clarke(at)arcada.fi