Skip to main content

Luustohoitajan täydennyskoulutus

Hanki lisää osaamista osteoporoosiin liittyvään työhön

Luustohoitajan täydennyskoulutuksessa perehdytään luustoterveyteen, osteoporoosiin, osteoporoosiperäisiin murtumiin ja kaatumisen ehkäisyyn sekä niihin liittyviin trendeihin.  Osallistujat saavat valmiuksia ennakoivaan ja tavoitteelliseen työskentelyyn sekä kehittämiseen, luustoterveyden edistämiseen ja osteoporoosin varhaiseen toteamiseen (sekundaaripreventio). Kurssin tavoitteena on myös, että osallistujat pystyvät kurssin jälkeen laadukkaaseen, asiakaslähtöisen hoidon suunnitteluun ja kehittyvät toteutuksen ja arvioinnin asiantuntijoina.

Koulutuksen sisältö:

 • Luustoterveys 
 • Osteoporoosi: primaari ja sekundaariset osteoporoosit sekä riskiasiakkaan tunnistaminen
 • Osteoporoosin diagnostisointi: luuntiheysmittaukset ja muut tutkimukset
 • Lääkkeetön omahoito
 • Kaatumisen ehkäisy
 • Osteoporoosin lääkehoito ja yleisimmät haittavaikutukset: varsinaiset luulääkkeet ja     hormonihoidot, lääkehoidon itsenäisen toteutuksen tuki
 • Murtuman ja kivun hoito
 • Lonkkamurtuman hoito ja kuntoutus
 • Hoidon seuranta
 • Osteoporoosin tunnistamisen, diagnosoinnin, hoidon ja kuntoutuksen organisointi
 • Omahoidon tuki arjen eri ympäristöissä
 • Osteoporoosiin liittyvä tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Koulutuksen laajuus on 15 op. Opinnot alkavat 7.9.2021 ja päättyvät 9.2.2022. Lähiopiskelupäivät (yhteensä 12) ajoittuvat seuraavasti:
 7-8.9
5-6.10
2-3.11
7-8.12.
11-12.1.2022
8-9.2.2022 

Kurssin tiedot

Opintopisteet:

15 OP

Ajankohta:

7.9.2021-9.2.2022

Viimeinen hakupäivä:

Opetuskieli:

Suomenkielinen

Hinta:

300 €

Sisältäen materiaalikustannukset

Järjestäjä:

Ammattikorkeakoulu Arcada

Sisäänpääsyvaatimukset:

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti, joilla on alan korkeakoulu- tai opistotason tutkinto.

Ilmoittaudu koulutukseen

Viimeinen hakupäivä 7.6.2021 

Ilmoittaudu tästä!


Lisätetoja

Marika Blomster

Marika Blomster

Täydennyskoulutussuunnittelija

+358 294 282 505

Opiskelijapalaute

Kaikki osallistujat yhdestä suusta:
Suosittelen ehdottomasti tätä koulutusta kollegoille ja kaikille osteoporoosin parissa työskenteleville. 

Koulutuksen myötä olen saanut varmuutta osteoporoosiin liittyvään työhöni mm. kehittyneen potilasohjauksen myötä. Koulutuksessa asioita käytiin konkreettisesti läpi ja nyt tiedän paremmin oman roolini sekä voin rinta rottingilla viedä potilaan asiaa eteenpäin. ~Jaana, sairaanhoitaja. 

 Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen tästä laadukkaasta koulutuksesta. Aina on ollut hyvä mieli lähipäivän jälkeen. Olen saanut ennen kaikkea varmuutta työhöni sekä vahvistusta jo olemassa tiedolle ja uuttakin tietoa. ~Leena, murtumahoitaja 

Tämä on ollut mielettömän hieno koulutus! Koulutuksen myötä olen saanut laajemman osteoporoosiin ja luustoterveyteen liittyvien kokonaisuuksien sekä niiden hyödyntämisen ymmärryksen.  ~Raila, sairaanhoitaja.

 Luustohoitajan täydennyskoulutuksen aikana olen kiinnittänyt paremmin huomioita oman työni kehittämisalueisiin ja erityisesti siihen, miten ratkaista niitä. ~Jenni, murtumahoitaja.