Skip to main content

Hygieniahoitajan täydennyskoulutus

Tavoitteet:

Hygieniahoitajan täydennyskoulutuksen tavoitteena on tarjota mahdollisuus kehittyä moniammatilliseen yhteistyöhön kykeneväksi, itseään ja työtään arvostavaksi sairaalahygienian asiantuntijaksi, joka pystyy opettamaan ja ohjaamaan sairaalahygienian alueella käyttäen hyväkseen monitieteellistä ajankohtaista tietoa ja näyttöön perustavaa tutkimusta. Tavoitteena on myös harjaantua infektiotilanteen seuraamiseen, rekisteröintiin ja mahdollisten epidemioiden varhaiseen toteamiseen.

Laajuus:

30 op.Opinnot alkavat 10.9.2020 ja päättyvät 7.5.2021, Jan - Magnus Janssonin aukio 1, 00560 Helsinki.

Lähiopiskelupäivät syksyllä
10-11.9
8-9.10
5-6.11 ja
3-4.12.2020

Kevään lähiopiskelupäivät
14-15.1
11-12.2
11-12.3
8-9.4 ja
6-7.5.2021

Menetelmät:  

Asiantuntijaluennot, monimuoto-opetusta, ryhmätöitä, seminaareja. Koulutuksen ensimmäinen osa suoritetaan Avoimen ammattikorkeakoulun opintoina ja toinen osa suoritetaan Täydennyskoulutuksena.  

 

Kurssin tiedot

Opintopisteet:

30 OP

Ajankohta:

10.9.2020-7.5.2021

Viimeinen hakupäivä:

Opetuskieli:

Suomenkielinen

Hinta:

450 €

Alv 0%. Laskutus suoritetaan kahdessa erässä; syyskussa ja tammikuussa

Järjestäjä:

Ammattikorkeakoulu Arcada

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoittaudu tästä

Kysymyksiä? Ota yhteyttä!

 

Marika Blomster

Marika Blomster

Täydennyskoulutussuunnittelija

+358 294 282 505

Opintojen sisältö
 

Opintoihin orientoituminen, 3 OP

 • Opinto-ohjaus
 • Oppimispäiväkirja
 • Informaatiohaku

   

Infektioiden torjunnan perusteet terveydenhuollossa, 2 OP
 

Lääketieteelliset, farmakologiset ja luonnontieteelliset aineet, 7 OP

 • Mikrobiologia
  - Virologia
  - Immunologia
  - Näytteiden otto
 • Mikrobilääkkeet
 • Kirurgiset infektiot
 • Vierasesineinfektiot
 • Veren välityksellä tarttuvat taudit (HIV, hepatiitit)
 • Hengitystieinfektiot
 • Pitkäaikaissairaanhoidon infektio-ongelmat (mm. virtsatieinfektiot)
 • Henkilökunnan infektiot, yhteistyö työterveyshuollon kanssa

   

Sairaalahygienia, 10 OP

 • Sairaalainfektioiden torjunnan organisaatio Suomessa
 • Sairaalainfektiot
 • Sairaalaepidemiat
 •  Eristys- ja tavanomaiset varotoimet
 •  Aseptisen työskentelyn laatuvaatimukset
 •  Puhdistus, desinfektio, sterilointi
 • Sairaalasiivous, jätehuolto, vaatehuolto, välinehuolto
 • Sairaalahygienia, sairaalasuunnittelussa ja peruskorjauksissa
 • Elintarvikehygienia

   

Kehittämistyö ja seminaarit, 8 OP

 • Tutkimusmenetelmät
 • Seminaarit
 • Kehittämistyö